ChristenUnie en D66 zetten druk op behalen klimaatdoelstellingen in 2020

Volgens een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op vrijdag 25 januari 2019 worden de klimaatdoelstellingen die opgesteld zijn voor 2020 niet gehaald onder de huidige omstandigheden. De overheid, het bedrijfsleven en de huishoudens in Nederland zouden meer moeten doen om de CO2 emissie te beperken. Binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie worden de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving bestudeerd. De ChristenUnie en D66 willen de druk op het kabinet opvoeren om meer te doen om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Er zullen volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in april 2019 concrete plannen worden gepresenteerd over het behalen van de klimaatdoelstellingen de komende tijd. Er moet nogal wat gedaan worden om de doelstelling voor 2020 te behalen. In dat jaar moet de CO2-uitstoot met een kwart zijn afgenomen ten opzichte van de uitstoot van CO2 in 1990. De overheid moet van de rechter meer doen om de uitstoot te verminderen. De rechter heeft namelijk een uitspraak gedaan in een rechtszaak die door duurzaamheidsorganisatie Urgenda is aangespannen.

Een rechtelijke uitspraak is natuurlijk een verplichting maar de overheid kan niet alleen de doelstellingen behalen. Er moet worden samengewerkt op dit gebied. Bedrijven en instellingen moeten zich ook hard maken voor de energietransitie. Ook burgers zullen moeten meewerken. Vanuit de overheid zullen meer kaders geboden moeten worden voor de energietransitie. Een belangrijk aspect is de voorlichting over klimaatneutrale energieoplossingen zoals waterstofketels, aardwarmte, zonnepanelen en windmolens.