The Lancet Countdown 2018: verband tussen behalen klimaatdoelstellingen en volksgezondheid

Het belang van het behalen van de klimaatdoelstellingen wordt door verschillende overheden en organisaties onderstreept. Inmiddels wordt ook steeds duidelijker dat het klimaat ook een duidelijk verband heeft met de volksgezondheid. Een internationale groep wetenschappers heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de klimaatveranderingen op de gezondheid van de wereldbevolking. Hieruit komt naar voren dat de trends in de klimaatverandering op dit moment maar ook in de toekomst onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mensen in de hele wereld opleveren. Ook op het gebied van het terugdringen van de emissie van fijnstof en schadelijke gassen zijn de wetenschappers het eens geworden.

De emissie van fijnstof en schadelijke gassen moet worden gereduceerd omdat ook hierdoor de gezondheid van mensen in de wereld zal worden geschaad. De bevindingen van de wetenschappers zijn benoemd in het rapport The Lancet Countdown 2018. In totaal hebben 27 internationale topuniversiteiten van alle continenten samen met de Verenigde Naties en internationale agentschappen gewerkt aan het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn de klimaatontwikkelingen. Het is duidelijk dat de mens de belangrijkste veroorzaker is van de problemen in het klimaat.

De mens is daarom ook de sleutel om de klimaatproblemen te beperken. Ieder jaar vallen er in Nederland bijvoorbeeld ruim 8000 slachtoffers door fijnstof emissie aldus Nederlandse wetenschappers van de acht academische ziekenhuizen en de verpleegkundigenorganisatie V&VN. Volgens Peter Blankestijn, internist in het UMC Utrecht en eerste auteur van de Nederlandse versie van The Lancet Countdown 2018 is het moeilijk om precies aan te geven hoeveel slachtoffers er in Nederland precies vallen door de emissie van kolencentrales. Men kan dus ook niet exact aangeven hoeveel mensenlevens worden gespaard als kolencentrales worden gesloten.