CETA-top gaat door op donderdag 27 oktober 2016

De geplande top over vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada gaat door. Deze CETA-top zal worden gehouden op donderdag 27 oktober 2016. De Walen hebben echter nog geen handtekening gezet onder het vrijhandelsverdrag. Dit tot grote verontwaardiging en verbazing van de overige EU landen. Ondanks dit feit gaan de gesprekken vooralsnog gewoon door. Ondertussen wordt vanuit de EU de druk opgevoerd op de Waalse deelregering. De Vlaamse deelregering heeft evenals de algemene Belgische regering wel akkoord gegeven op het CETA verdrag. Ook Nederland maakte eerder bekend akkoord te gaan met het CETA-verdrag.

De Europese Commissie heeft in aanloop naar de top nauw contact met de Canadese premier Justin Trudeau. Dit schrijft de Duitse krant Welt Am Sonntag. De krant baseert zich in dit artikel op bronnen rondom de Europese Commissie. Deze bronnen gaan uit van een handhaving van de geplande top op donderdag. Tijdens deze top zal het CETA-verdrag naar verwachting worden bekrachtigd door de 28 leiders van de EU-landen. Vanuit Nederland zal premier Mark Rutte het vrijhandelsverdrag tekenen.

Toch is het onduidelijk of het verdrag daadwerkelijk gesloten zal worden. Donderdag werd duidelijk dat het CETA-verdrag niet onder de huidige voorwaarden zal worden getekend door de Waalse deelregering. De Walen hebben verschillende bezwaren ten tafel gebracht.  Dit gebeurde echter op het laatste moment waardoor de veel EU leiders en ook de Canadezen verbaasd waren en teleurgesteld.  Nu probeert de EU de Walen alsnog er toe te bewegen om het CETA-verdrag te tekenen. De Belgische premier Charles Michel heeft de instemming van de Belgische deelregeringen dus ook van de Walen om het verdrag namens België goed te keuren. Het feit dat de top doorgaat doet vermoeden dat de Walen overgehaald kunnen worden om het verdrag alsnog te tekenen.