CBS: werkloosheid is in mei 2014 gedaald

In de maand mei van 2014 is het aantal werklozen in Nederland gedaald. Dit nieuws bracht het CBS naar buiten. In totaal nam het aantal werklozen in Nederland af met 14.000 volgens het CBS. Als belangrijkste oorzaak noemt het CBS dat steeds meer werklozen een baan vinden op de arbeidsmarkt. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Tot voor kort nam de werkloosheid ook af omdat steeds meer mensen de arbeidsmarkt de rug toekeerden. Deze mensen kozen er in de maand maart nog voor om uit de uitkeringspositie te gaan maar hadden feitelijk nog geen werk gevonden. De maand mei in 2014 is een keerpunt. Dit is de eerste maand in 2014 dat de werkloosheid is gedaald doordat werklozen daadwerkelijk een baan hebben gevonden.

Cijfers over werkloosheid
In totaal waren er in mei 673.000 geregistreerde werklozen in Nederland. Dit is 8,6 procent van de totale beroepsbevolking. Vooral werklozen in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar vonden werk in de maand mei. Als de arbeidsmarkt nog meer aantrekt zal de werkloosheid in Nederland nog verder dalen.

Positieve ontwikkeling
Minister Asscher vindt de cijfers van het CBS positief. Hij vindt het geweldig nieuws dat meer werklozen in Nederland betaald werk hebben gevonden. Hij maakt daarbij wel de opmerking dat de positieve tendens wel moet worden doorgezet. Er zitten namelijk nog steeds te veel mensen in Nederland zonder betaal werk. Volgens Asscher blijf werkloosheidsbestrijding de “absolute topprioriteit” van het kabinet.

Reactie van Technisch Werken
De werkloosheid in Nederland daalt. Verschillende bedrijven nemen weer personeel aan. In veel gevallen worden door bedrijven in eerste instantie flexwerkers ingezet. Deze worden geleverd door uitzendbureaus  en detacheringsbureaus. De uitzendbranche maakt daarom een groei door in de eerste helft van 2014.

De arbeidsmarkt is echter nog niet soepel. Er heerst nog een groot verschil tussen het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt en de vraag van bedrijven. Met name technische bedrijven stellen hoge eisen aan personeel. Bedrijven in de techniek maken namelijk verschillende ontwikkelingen door waaronder een verregaande automatisering van productieprocessen. Ook investeren veel technische bedrijven in nieuwe technologieën waarmee de concurrentiepositie van bedrijven kan worden verbetert op de wereldmarkt. Deze ontwikkelingen vereisen hoogwaardig technisch personeel met een stevige opleiding.

Recruitment in de techniek is niet makkelijk. Technische bedrijven zoals ingenieursbureaus zoeken hoog opgeleid technisch personeel via verschillende wervingskanalen. Hiervoor schakelen ze onder andere bureaus in de gericht zijn op technisch recruitment. Deze bureaus zoeken kandidaten voor hun opdrachtgevers via vacaturebanken, jobboards en scholen. Via deze kanalen komen echter lang niet altijd voldoende kandidaten binnen. Daarom moeten recruitmentbureaus ook regelmatig werknemers benaderen die al werkzaam zijn bij andere bedrijven.

Dit zorgt in feite niet voor een vermindering van de werkloosheid in Nederland. In de techniek blijft daardoor in de praktijk een groot aantal lager opgeleide werkzoekenden zonder werk zitten terwijl er een te kort is aan hogere technisch opgeleide personeelsleden.