Fraude bij autoreparaties komt vaak voor

Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt door autoschadeherstellers vaak gefraudeerd bij de reparatie van auto’s. Het Verbond van Verzekeraars noemt dit een structureel en omvangrijk probleem. De branchevereniging heeft een steekproef gedaan naar de betrouwbaarheid van autoschadeherstellers. Hieraan namen acht autoverzekeraars deel. In de steekproef werden 500 blikschadereparaties onderzocht die hij verschillende autoherstelbedrijven werden uitgevoerd. Uit de steekproef is gebleken dat bij meer dan 10 procent van de autoreparaties gefraudeerd was door de schadehersteller.

Onderzoek naar autoreparaties
De uitkomst van de steekproef wordt door het Verbond van Verzekeraars “schokkend” genoemd. De streekproef is zorgvuldig uitgevoerd. Hierbij werden 500 auto’s onderzocht die door autoschadeherstellers waren gerepareerd. Het Verbond van Verzekeraars liet deze auto’s door schadeherstellers controleren. Tijdens deze controle werd beoordeeld of de kosten die door de autoschadeherstellers in rekening waren gebracht daadwerkelijk overeenkwamen met de daadwerkelijke herstelkosten.

Te veel in rekening gebracht
Gemiddeld bleken de herstelkosten bij de fraudegevallen 18 procent lager te liggen dan de rekening die door de autoschadehersteller werd ingediend. Er waren daarbij uitschieters van 50 procent! Dit houdt in dat een autoschadehersteller het dubbele bedrag in rekening bracht van de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten.

Fraude in herstelwerkzaamheden aan auto’s
De schade-experts die door de verzekeraars waren ingezet constateerden verschillende misstanden. Zo werden er door bepaalde autoschadeherstellers onderdelen ik rekening gebracht die niet daadwerkelijk werden gebruikt of vervangen. Daarnaast werden sommige werkzaamheden niet verricht of slechts beperkt verricht terwijl deze wel op de factuur stonden. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het uitdeuken van plaatwerk terwijl de autoschadehersteller op de factuur heeft gezet dat het plaatwerk was vervangen. Daarnaast bleek ook op het gebied van spuitwerk te zijn gefraudeerd. Veel spuitwerk dat op de factuur stond werd niet daadwerkelijk uitgevoerd door de autoschadehersteller. De betrokken verzekeraars zullen waarschijnlijk de frauderende autoschadeherstellers om opheldering vragen en indien nodig aangifte doen.

Fraude leid tot hogere premies
Verzekeraars willen dat de misstanden in de autoherstelbranche zo spoedig mogelijk worden opgelost. De verzekeraars zijn niet alleen de dupe van de fraude door schadeherstelbedrijven. Ook de consument zal de gevolgen van de fraude merken. Verzekeraars moeten rendabel blijven in de markt en zullen daardoor de kosten van de reparaties moeten doorberekenen in de premies die consumenten moeten betalen voor hun verzekering. Als de reparatiekosten door fraude omhoog gaan zullen de premies ook omhoog gaan voor autoverzekeringen. Uiteindelijk zullen de consumenten die een autoverzekering hebben dus voor de fraude opdraaien.

Reactie van Technisch werken
Autoschade moet worden hersteld door een expert. Het belangrijkste aspect is veiligheid daarom moet autoschade zorgvuldig worden gerepareerd. De consument en de verzekeraar moeten er op kunnen vertrouwen dat de reparatie aan de auto vakkundig gebeurd en dat er geen kosten in rekening worden gebracht die niet zijn gemaakt. Dit vertrouwen blijkt in de praktijk echter vaak te worden beschaamd. Het is goed dat nu door een officieel onderzoek aan het ligt komt dat fraude zeer regelmatig plaatsvind.  Het is echter onmogelijk om elke auto na afloop van een reparatie compleet technisch te keuren om na te gaan of er gefraudeerd is door de autoschadehersteller. De verzekeraar zal hiervoor een oplossing moeten verzinnen.

Bij overige controles zoals APK en een ‘grote beurt’ voor auto’s wordt er ook regelmatig misbruik gemaakt van het vertrouwen van de consument. Een consument staat echter nog zwakker ten opzichte van een garage. Hierdoor is het voor een malafide garage betrekkelijk eenvoudig om een consument op te lichten. Ook hiervoor zal een oplossing bedacht moeten worden. Dit is echter ook niet eenvoudig. Voor een consument is het bijvoorbeeld niet te controleren of er oude olie is verwijdert en nieuwe olie is ingebracht. Ook het vervangen van verborgen onderdelen is een kwestie van vertrouwen.

Veel onderdelen in een auto zijn voor een leek moeilijk te herleiden. Een garage kan daardoor relatief eenvoudig meer werkzaamheden en onderdelen in rekening brengen dan de daadwerkelijke kosten. Ook is het voor een consument moeilijk in te schatten of een onderdeel daadwerkelijk vervangen of hersteld moet worden. In een aantal gevallen zal herstel of vervanging geheel niet noodzakelijk zijn en worden de kosten onnodig door het garagebedrijf opgedreven om maar zoveel mogelijk te verdienen. Er zijn echter ook garage die het goede voor hebben met de consument.