Bouwsector mogelijk in de knel door stikstofuitspraak november 2022

De Raad van State heeft afgelopen woensdag een belangrijke uitspraak gedaan. Volgens de RvS mag de bouw niet worden uitgezonderd van de stikstofregels. Door deze uitspraak is opschudding ontstaan in de bouwsector maar ook onder woningzoekers in Nederland. De onrust is terecht want door de uitspraak komen bouwprojecten in Nederland minder snel van de grond. Zo moeten bouwprojecten eerst worden getoetst op het gebied van de verwachte CO2 emissie die tijdens het bouwen ontstaat maar in feite ook daarna als het bouwwerk in gebruik wordt genomen. De RvS geeft aan dat er niet sprake zal zijn van een totale bouwstop.

Bouwvergunningen

Zo kunnen de projecten die op dit moment al een bouwvergunning hebben gewoon doorgaan. Als een woning reeds in aanbouw is zal de stikstofuitspraak ook nog geen gevolgen hebben. Wanneer er echter nog geen vergunning is verleend zal bij het beoordelen van de bouwvergunning ook de emissie van stikstof meegenomen moeten worden. Als een gebouw gemaakt moet worden zullen daarvoor machines moeten worden gebruikt. Deze machines zorgen voor een uitstoot van stikstof. Tijdens het bouwen kan volgens milieuorganisaties schade aan het milieu ontstaan. Met name in en rondom beschermde Natura 2000-gebieden is de kans op schade door stikstof groot.

Stikstofemissie

Het berekenen van de verwachte emissie van stikstof is niet eenvoudig. Daarbij moet gekeken worden naar de machines die gebruikt worden tijdens het bouwen. Ook voor het transport van bouwmaterialen worden machines gebruikt. Deze machines verbranden benzine, diesel of in mindere mate aardgas. Er zijn nog maar heel weinig elektrische bouwmachines en transportwagens. Dat zorgt er voor dat er geen alternatieven zijn op dit moment. Het is op dit moment onduidelijk wat het effect zal zijn van de stikstofuitspraak op de woningbouw in Nederland. De verwachting is dat de bouw van de woningen in Nederland in ieder geval meer vertraging op zal lopen.