Bouwsector heeft personeelstekort en materiaaltekort in 2017

De bouw heeft in Nederland de afgelopen maanden een sterke groei doorgemaakt. Dit komt vooral omdat de woningbouwsector sterk aantrekt. De aantrekkende bouwsector zorgt er voor dat de werkgelegenheid in deze branche sterk aan het toenemen is. Er zijn de afgelopen maanden veel mensen aan de slag gegaan in de bouw. Vrijwel elke werkloze met een bouwachtergrond kon rekenen op vacatures en kon daarnaast ook dikwijls meteen aan de slag.

Dit kon rechtstreeks bij een bouwbedrijf of via een technisch uitzendbureau dat VCU gecertificeerd is. Het VCA certificaat is bij veel bouwprojecten een belangrijke vereiste. Met het VCA certificaat op zich wordt de bouwplaats niet veiliger wel leren (aankomende) bouwvakkers in de VCA training belangrijke veiligheidsaspecten. Veel uitzendbureaus en bouwbedrijven kiezen er daarom voor om hun personeel een VCA certificaat te laten behalen. Het aantal werknemers op de bouw met een VCA certificaat is waarschijnlijk groter dan het aantal bouwmedewerkers zonder VCA certificaat.

Er zijn op de vacaturebanken en op andere kanalen nauwelijks meer personeelsleden te vinden met een VCA certificaat of een bouwtechnische achtergrond. Ook dreigt er een tekort aan materialen in de bouw. Dit staat ook in een rapport van het Economisch Bureau van ING. Dit rapport werd vrijdag 22 september 2017 gepubliceerd. Met name bedrijven die langlopende bouwprojecten hebben komen in de problemen. Die bedrijven zijn verhoudingsgewijs meer geld kwijt aan loon en materiaal. Deze prijzen komen door de schaarste vaak hoger te liggen dan de prijzen waarvoor ze de projecten hebben aangenomen. In de hele sector verwacht ING in 2017 een groei van 5 procent.