Bouwondernemers wijzen opdrachten af vanwege personeelstekort in 2018 en 2019

De ABN AMRO heeft op vrijdag 14 december 2018 aangegeven dat de personeelstekorten de komende jaren zullen aanhouden. Verschillende sectoren zullende de komende twee jaar het tekort aan personeel blijven merken. De economen van de bank noemen daarbij specifiek de bouwsector als sector die de komende jaren in de knel blijft zitten als het gaat om personeel.

In 2018 hebben verschillende bouwondernemers in Nederland al regelmatig opdrachten afgewezen omdat ze een tekort hadden aan vaklieden. Ook de komende jaren zullen bouwondernemers regelmatig opdrachten moeten afwijzen omdat ze onvoldoende arbeidskrachten hebben. Dat zorgt er bovendien voor dat bouwondernemers in de praktijk vaker kiezen voor de meest lucratieve opdrachten.

De opdrachten waar ze nauwelijks winst op maken zullen achterwege blijven. Om die manier gaat het rendement van bouwbedrijven omhoog maar wordt er in Nederland niet aanzienlijk meer gebouwd. Voor de komende jaren zouden er in Nederland nog duizenden woningen moeten worden bijgebouwd om het tekort aan woningen op te vangen. De vraag is dan of deze ambities wel gehaald gaan worden.