Biomassacentrale in Diemen mag toch gebouwd worden vanaf 2021

Er zijn plannen voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Daarvoor zijn vergunningen verstrekt door de provincie Noord-Holland. De Mobilisation for the Environment (MOB) was het echter niet eens met deze vergunningen. Ook de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland heeft zich aangesloten bij de weerstand tegen deze vergunningen. Gezamenlijk hebben de organisaties een rechtszaak aangespannen om de verstrekking van de vergunningen ongedaan te maken. De organisaties zijn van mening dat de biomassacentrale van energieleverancier Vattenfall een bedreiging vormt voor het milieu en de leefomgeving.

De rechtbank beschouwt de biomassacentrale niet als afvalverbrandingsinstallatie in tegenstelling tot de milieuorganisaties. Houtpallets zouden moeten worden beschouwd als brandstof en niet als afvalstof. Het zou gaan om schoon hout. Dit hout is echter niet chemische behandeld waardoor een milieueffectenrapportage niet nodig is. Daarbij zou de biomassacentrale niet voor een hogere uitstoot van schadelijke stoffen zorgen dan wettelijk is toegestaan. Er is volgens de rechtbank niet sprake van meer uitstoot van stoffen waaronder fijnstof en stikstof. Deze stoffen zijn schadelijk voor de volksgezondheid. Omdat er geen hogere concentratie van deze stoffen ontstaat zal het woon- en leefklimaat niet onaanvaardbaar verslechtert worden. De gemeente Diemen is niet echter niet positief over het oordeel. De gemeente wil geen biomassacentrale in Diemen. Inmiddels zou Vattenfall bezig zijn met serieuze alternatieven.