Er worden nauwelijks meer nieuwbouwwoningen gebouwd vanaf januari 2020

De vraag naar nieuwe woningen is in Nederland groot. De overheid weet dit en heeft daarvoor doelstellingen gelanceerd. Jaarlijks moeten tienduizenden nieuwe woningen worden gebouwd. Een doelstelling op zich is slechts een vertrekpunt. Uiteindelijk moeten er voorwaarden worden gecreëerd om een doelstelling haalbaar te maken. Juist dat blijkt uitzonderlijk moeilijk voor de Nederlandse overheid. In plaats van de bouwsector te steunen worden nieuwe hindernissen opgeworpen in de voor van strikstofrestricties en strenge PFAS normen. Deze koers van de overheid heeft er voor gezorgd dat afgelopen jaar ongeveer 18.000 bouwprojecten in de knel kwamen.

Dat is een forse hoeveelheid. Daarnaast werden ook minder nieuwe bouwvergunningen afgegeven in 2019 ten opzichte van 2018. Dat betekent dat er in 2020 minder nieuwe bouwwerken zullen verreizen in Nederland. Vanaf het moment dat een bouwvergunning is verstrekt en er daadwerkelijk gebouwd wordt is men vaak maanden verder. Het beperkte aantal bouwvergunningen dat in 2018 is verstrekt heeft daardoor een negatief effect op de toekomst van de bouw in Nederland. De situatie in 2020 is eigenlijk te gek voor woorden. Bouwbedrijven kunnen en willen bouwen en er is vraag genoeg maar er zijn te weinig bouwvergunningen verstrekt vanwege de regeldruk. Het aanbod op de woningmarkt blijft beperkt door deze ontwikkeling en de balans op de woningmarkt wordt de komende tijd nog niet herstelt.