Belasting op gas niet omlaag maar omhoog in 2023

Door het kabinet werd eerder de suggestie gewekt dat er een verlaagd belastingtarief zal worden ingevoerd op aardgas. Bij nadere bestudering blijkt dit echter niet het geval. In de praktijk zal de belasting op het gebruik van aardgas in veel gevallen niet lager zijn. Er is zelfs een grote kans dat de meeste huishoudens meer geld moeten betalen aan belasting op aardgas. In april kwam de Jetten de minister van Klimaat en Energie met maatregelen waarmee de klimaatdoelstellingen zouden moeten worden behaald in 2030. Deze doelstellingen zijn heel ambitieus zoals velen weten. Daarnaast wordt aan de haalbaarheid van de maatregelen getwijfeld. Voor de meeste huishoudens betekenen de maatregelen overigens een forse investering want niet alle woningen zijn geschikt om energie te besparen of geheel van aardgas af te gaan.

Debat over klimaatplannen

De maatregelen die Jetten in april benoemde omvatten onder andere een wijziging in de energiebelasting. Volgens een kamerlid van de PvdA zouden de klimaatplannen met veel bombarie zijn bekend gemaakt. Daarbij werd ook benoemd door het kabinet dat de uitwerking van het klimaatpakket rechtvaardig zou zijn. In de praktijk blijkt in veel gevallen dat de belastingverlaging niet minder is dan het afblazen van een belastingverhoging die zou ingaan in 2025. Ook vanuit de partij JA21 klinkt kritiek. Volgens Joost Eerdmans van JA21 is de verhoging van de belasting op aardgas een straf voor aardgasgebruik van huishoudens. Volgens hem zou het aardgasverbruik alle huishoudens treffen omdat ongeveer 90 procent van de woningen een aardgasaansluiting heeft in Nederland. Coalitiepartij CDA ging ook uit van een verlaging van de aardgasbelasting. Dit wordt door CDA Kamerlid Henri Bontenbal nauwelijks teruggezien in de praktijk. Komende donderdag zal er een debat plaatsvinden tussen de Kamer en de klimaatminister over de klimaatplannen die door klimaatminister zijn gepresenteerd.