Tata Steel-fabrieken in juni 2023 onder verscherpt toezicht

De twee cokesgasfabrieken van Tata Steel in de IJmond worden per direct onder verscherpt toezicht gesteld. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de staalfabrieken al een tijdje in beeld en heeft een aantal mistanden geconstateerd. Er zijn problemen ontstaan bij de vervuilende installaties. Deze problemen stapelen zich verder op. Er is ook een dwangsom opgelegd aan Tata Steel. Er wordt gesproken over een toename in het aantal “ongewone voorvallen” met betrekking tot de emissie van de staalfabrieken. Dit aantal gemelde voorvallen is in de periode van juni 2022 tot juni 2023 gestegen tot 1.236 meldingen.

Dat is bijna vijf keer zoveel meldingen als in het jaar daar voor. Tata Steel is overigens verplicht om zelf meldingen te maken van voorvallen die slecht zouden kunnen zijn voor het milieu. Inmiddels moet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied steeds vaker optreden tegen de staalfabrieken. Tata Steel heeft daarom de opdracht gekregen om op de korte termijn met een verbeterplan te komen. Bovendien moet het bedrijf iedere maand rapporteren over de voortgang van de verbeteringen. Als er onvoldoende verbeteringen worden waargenomen zal de dienst “extra maatregelen” gaan nemen. De twee fabrieken die nu onder verscherpt toezicht komen te staan zijn tientallen jaren oud. Volgens de omgevingsdienst zou de ouderdom van de fabrieken er mede voor zorgen dat er tekortkomingen ontstaan.