Toezichthouder mag Tata Steel in de gaten blijven houden met camera in april 2023

De omgevingsdienst die op dit moment toezicht houdt op Tata Steel mag de komende tijd een camera blijven richten op het gebied dat hoort bij de staalfabriek van Tata Steel. De camera wordt gebruikt om te kijken over er een schadelijke uitstoot plaatsvindt door de productie van Tata Steel. Hoewel de camera gericht is op de Tata Steel fabriek is de privacy van medewerkers niet in het geding. De camera was niet naar de wens van Tata Steel omdat de medewerkers van het staalbedrijf zich 24 uur per dag bekeken zouden voelen.

Daarom was de staalproducent naar de rechter gestapt om het toezicht aan te vechten. Op woensdag 26 april 2023 werd door de rechtbank het oordeel uitgesproken dat de camera mag blijven hangen. De camera van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied mag in gebruik blijven. De afstand waarop de camera is aangebracht is 450 meter. Daarnaast is er aan de onderkant van het beeld is een zwart blok geplaatst waardoor een deel van de camera ius afgeschermd. Door deze aspecten is volgens de rechtbank van Noord Holland  “hoogst onaannemelijk” dat mensen op de camerabeelden te herkennen zijn. Er zijn wel mensen op de camera zichtbaar maar dit zijn slechts kleine stipjes die niet herkenbaar zijn volgens de rechtbank. Tata Steel heeft echter een andere mening hierover. Tata Steel vind echter dat de werknemers wel herkenbaar zijn op de camerabeelden.