Tata Steel heeft kwik geloosd in rioolstelsel in 2020

Staalproducent Tata Steel Nederland zou er voor hebben gezorgd dat er kwik terecht is gekomen in het lokale rioolstelsel. Daarvoor heeft het bedrijf echter geen vergunning. Voor het lozen van het zware metaal is deze vergunning wel vereist. Dat heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bekend gemaakt. deze omgevingsdienst heeft Tata Steel doormiddel van een brief opgedragen om zo snel mogelijk te stoppen met de illegale lozing van kwik. De staalproducent geeft echter aan dat er geen kwik is geloosd zonder vergunning. Het lijkt echter wel duidelijk dat er kwik in het water si terechtgekomen. Het is echter onduidelijk wat het effect daarvan zal zijn. Een woordvoerder van de omgevingsdienst geeft in een reactie aan dat deze stof beter niet in het water kan terechtkomen. De brief die vorige week is verstuurd is ook in een artikel van de Volkskrant benoemd.

Wel of niet vergunning

Volgens deze brief heeft de omgevingsdienst vastgesteld dat vloeistof met daarin kwik uit een hoogovengasleiding via een riool naar de waterzuiveringsinstallatie in Velsen is afgevoerd. De gasleiding van de hoogoven zou daarbij meer kwik hebben afgevoerd dan maximaal is toegestaan om te lozen in het oppervlaktewater. Verder heeft de omgevingsdienst de concentratie kwik in rioolwater berekend voordat dit wordt gezuiverd. Dit zorgt er voor dat het nog onduidelijk is of de hoeveelheid kwik in oppervlaktewater na zuivering nog steeds te hoog is. Dit heeft een woordvoerder van het bedrijf aangegeven. Volgens Tata Steel heeft het bedrijf wel toestemming gekregen om kwik te lozen in het openbaar rioolstelsel. Het bedrijf verwijs hierbij naar een vergunningsaanvraag uit 2001. In deze aanvraag zou ook de indirecte lozing van het kwik zijn genoemd.