Geen gedwongen ontslagen bij Tata Steel door akkoord vakbonden en directie Tata Steel in 2020

De leden van de FNV hebben zich net als de leden van het CNV geschaard achter het akkoord dat de vakbonden hebben gesloten met Tata Steel. Deze staalproducent had eerder bekend gemaakt dat er een grote reorganisatie zou plaatsvinden. Grote stakingen waren het gevolg waardoor delen van het bedrijf kwamen stil te liggen. Dat zorgde er voor dat de directie wel tot overleg moes overgaan en dat hebben ze gedaan. De FNV en het CNV hebben met elkaar overleg gevoerd over de verder gang van zaken binnen het bedrijf met betrekking tot de reorganisatie en het behoud van banen.

Daaruit kwam naar voren dat er opnieuw gekeken zou worden naar de veranderingen. Er zullen bijvoorbeeld geen gedwongen ontslagen vallen bij de staalproducent in IJmuiden. Dergelijke ontslagen zijn van de baan meldt het FNV dinsdag 25 augustus 2020. De werknemers die werken bij Tata Steel IJmuiden hebben een baangarantie gekregen tot 2026. En ze hoeven in aanloop naar hun AOW minder uren te maken. In het akkoord dat is gesloten zijn volgens FNV ook garanties opgenomen over meer zelfstandigheid voor Tata Steel IJmuiden.