Camera’s houden schadelijke emissie Tata Steel in de gaten vanaf woensdag 22 februari 2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen woensdag in de middag een aantal camera’s opgehangen waarmee de emissie van de fabriek van Tata Steel beter in de gaten kan worden gehouden. Vanaf een afstand wordt het mogelijk om de rookwolken te observeren. Wanneer de steenkool in de zogenaamde kooksfabrieken niet goed wordt verhit is het mogelijk dat er schadelijke en ongewenste gassen vrijkomen. Dit is echter niet toegestaan. Het bedrijf Tata Steel moet echter wel melding maken als deze emissie wel plaatsvind. Directeur toezicht Mario Bakker van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft aan dat de camera’s er voor zorgen dat er een continu beeld ontstaat van de rook die de fabrieken verlaat. Het uitgangspunt is controle.

Er wordt vanuit gegaan dat Tata Steel zelf de schadelijke emissies doorgeeft. Het is onderdeel van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. De afgelopen tijd zijn er door de omgevingsdienst een aantal dwangsommen opgelegd aan Tata Steel. Deze dwangsommen werden opgelegd omdat er onvoldoende verhitte gemalen steenkool werd gebruikt. Dit worden ook wel ongare cokes genoemd. Door de omgevingsdienst werden in een periode van vier maande tijd in totaal drie overtredingen waargenomen. Dit aantal overtredingen ligt lager dan in het verleden maar desondanks is er het streefgetal van nul overtredingen nog niet bereikt. Het ophangen van de camera’s is mogelijk en is ook eerst juridisch getoetst. De camera’s brengen de privacy van medewerkers niet in het gedrang.