Tata Steel moet emissie schadelijke stoffen verder reduceren

Staalfabrikant Tata Steel is de laatste tijd vaak in opspraak geweest met betrekking tot de emissie van schadelijke stoffen. Het bedrijf heeft verschillende onderzoeken moeten laten uitvoeren. Inmiddels lijkt de druk op de staalproducent verder te worden opgevoerd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangegeven dat ze de vergunning van de Tata Steel fabrieken  in IJmuiden wil gaan aanscherpen. Door het aanscherpen zou de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en stof omlaag gebracht moeten worden. Deze nieuwe stap vormt inmiddels de vierde stap die volgt in een serie van aanscherpingen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tata Steel is als staalproducent een grote vervuiler.

Naast stof en ZZS zal de fabriek van de staalproducent ook minder koolwaterstoffen en benzeen moeten gaan uitstoten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de emissie van schadelijke stoffen te reduceren. Zo worden vrijkomende gassen en stof in de  Kooksgasfabriek 1 tijdens het vullen van de kookskamers weggezogen en behandeld. Ongeveer een jaar geleden werd al duidelijk dat deze fabriek niet voldeed aan de eisen die in de huidige vergunning zijn beschreven. Daarna heeft Tata Steel verschillende maatregelen genomen die de emissie van schadelijke stoffen zou moeten verminderen. Op dit moment zou de fabriek zich wel houden aan de maatregelen. Naar de mening van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan er echter meer gedaan worden om het milieu minder te belasten. Om die reden heeft de dienst besloten om de vergunning verder aan te scherpen.