Tata Steel Nederland wil in 2024 minder vuile lucht uitstoten

Tata Steel Nederland is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws gekomen. Niet alleen vanwege ontslagen, stakingen en andere arbeidsmarktgerelateerde kwesties is Tata Steel in het nieuws gekomen maar ook vanwege de emissie van schadelijke stoffen. Omwonenden van Tata Steel hebben problemen met betrekking tot de luchtwegen en klagen ook over roetdeeltjes die uit de lucht neerdalen. Tata Steel heeft meerdere keren een oproep gekregen om minder schadelijke en minder vervuilende stoffen uit te stoten. Op dinsdag 25 mei 2021 heeft Tata Steel aan de media bekend gemaakt dat ze de komende drie jaar meer wil gaan doen om de emissie van nare stoffen te beperken.

Afronding in 2023

De meeste projecten op dit gebied zouden in 2023 afgerond moeten zijn. In eerste instantie had de staalproducent een veel ruimer tijdsbestek ingeruimd namelijk in de periode van 2022 tot en met 2030. De staalproducent wil onder meer maatregelen nemen die de verspreiding van stof tegen gaan. Dit stof zou vrijkomen van transportbanden en bij de opslagplekken. Er worden door het bedrijf waarschijnlijk stofschermen en overkappingen geplaatst. Door deze maatregelen zou de stofneerslag in 2023 met 65 procent zijn afgenomen. Verder zouden afdichtingen van de zogeheten kookskamers moeten worden verbetert en een dampwasser moet worden geïnstalleerd. Dat is een apparaat waarmee schadelijke stoffen uit de lucht gehaald kunnen worden. Als al deze aanpassing zijn doorgevoerd zou de stankoverlast in 2023 met 85 procent zijn afgenomen ten opzichte van de overlast die op dit moment op dit gebied wordt ervaren.