Coronasteunpakket wordt waarschijnlijk op donderdag 27 mei 2021 weer verlengd

De kans is groot dat het coronasteunpakket dat de overheid heeft ingevoerd om bedrijven te ondersteunen opnieuw zal worden verlengd. Het kabinet zal deze verlenging waarschijnlijk vandaag aankondigen. Het zou dan de vierde keer zijn dat de steun- en herstelpakketten voor bedrijven zal worden verlengd. De steunpakketten zijn ingevoerd om de coronacrisis door te komen. Voor verschillende bedrijven is deze steun van groot belang toch kan de financiële steun vanuit de overheid niet oneindig door worden gezet. Het Centraal Planbureau en verschillende economen hebben in een advies aangegeven dat de coronasteun zo snel mogelijk moet worden afgebouwd zodra er sprake is van versoepelingen van de coronamaatregelen. Arnoud Boot een hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de UvA geeft hierover aan dat als ondernemingen weer kunnen ondernemen ze hun eigen broek moeten ophouden.

Afbouwen coronasteun is lastig

De maatregelen vanuit de overheid hebben echter zeker effect gehad. Zo is het aantal faillissementen en de werkloosheid door de coronasteun beperkt gebleven. Het is zelfs zo dat het aantal faillissementen in 2020 lager lag dan gemiddeld. Verder is de werkloosheid bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. Desondanks gaat de overheid beslissen om de steunpakketten voort te zetten. In het kabinet is er veel steun voor dit besluit. Voordat de overheid dit besluit heeft genomen heeft het kabinet alle fractievoorzitters gesproken. De fractievoorzitters van alle partijen zijn het er mee eens dat de steunmaatregelen belangrijk zijn. Veel bedrijven hebben het zwaar daarom is het politiek lastig om te besluiten om de steun af te bouwen. Daarvoor zou het economische herstel moeten doorzetten en zou het beter moeten gaan met de bedrijven.