Energierekening in 2024 toch hoger vanwege kosten netbeheerder

De energierekening gaat in 2024 voor veel mensen waarschijnlijk duurder worden. De netbeheerder TenneT heeft aangegeven dat ze meer kosten heeft gemaakt. Deze kosten zullen worden doorbelast naar consumenten die daardoor hun energierekening zien stijgen. Gemiddeld zal een huishouden in 2024 ongeveer 60 euro meer kwijt zijn aan vaste kosten. TenneT is een organisatie die in heel Nederland het stroomnetwerk beheert. De afgelopen jaren moest deze organisatie extra geld investeren. Deze investering was onder andere gericht op het verbeteren van het stroomnetwerk. Het ging daarbij om het stroomnetwerk op land maar ook om het netwerk op zee. De kosten die het bedrijf daardoor maakt lopen verder op. Vooral nu steeds meer zonnepanelen op daken worden geplaatst neemt de druk op het energienet toe.

De komende tijd zullen waarschijnlijk meer investeringen moeten worden gedaan door TenneT om het stroomnetwerk uptodate te houden. Huishoudens met een gemiddeld verbruik moeten in 2024 in ieder geval rekening houden met 62 euro extra kosten. Dat is omgerekend ongeveer 5 euro per maand. Daarnaast zal een bedrijf in het MKB segment ongeveer 376 euro per jaar meer kwijt zijn. Dat is omgerekend meer dan 31 euro per maand dat deze bedrijven extra kwijt zijn aan vaste lasten. Naast de verbruikskosten zijn er ook vaste kosten die betaald moeten worden. Hierbij moet je denken aan belastingen maar ook kosten van de energieleverancier. De vergoedingen die betaald moeten worden aan de netbeheerders horen hier ook bij. De bedragen die zijn genoemd zijn een inschatting van het bedrijf TenneT. In het najaar van 2023 zal toezichthouder ACM bepalen we huishoudens in 2024 daadwerkelijk moeten betalen aan netbeheerkosten.