Energiebelasting gaat omlaag maar gasprijs gaat omhoog eind 2021

De prijs van aardgas gaat aan het einde van 2021 steeds verder omhoog. Dat komt omdat de economie na de coronacrisis weer aan het herstellen is. Bij een herstellende economie gaat de vraag naar grondstoffen en brandstoffen vrijwel altijd omhoog. Dit is natuurlijk een effect dat ontstaat omdat bedrijven meer gaan produceren. Toch verbruiken veel huishoudens ook brandstoffen en dan met name aardgas. Dat maakt aardgas een gewilde brandstof voor zowel bedrijven als huishoudens. Het gevolg van deze gecombineerde vraag is een grotere schaarste aan aardgas. Als de vraag hoog is en het aanbod laag heeft dat een effect op de prijs. De prijzen voor aardgas zijn na de zomer van 2021 omhoog geschoten. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling want de winter moet nog beginnen. Gelukkig is het na de zomer van 2021 nog niet direct heel koud geworden. Als de kou wel haar intrede gaat doen in Nederland zullen veel huishoudens hun energierekening omhoog zien schieten. Vooral mensen men een energiecontract met een variabele prijs zullen dit gaan merken.

Ook mensen die in september 2021 een langlopend energiecontract hebben gesloten zullen tegen een hogere prijs energie gaan afnemen. De term energiearmoede heeft zelfs haar intrede gedaan in Nederland. Energiearmoede kan aan de orde komen als mensen ongeveer 10 procent van hun uitgave aan energielasten moeten besteden. Door stijgende energieprijzen kunnen miljoenen huishoudens in Nederland een forse stijging van de energierekening tegemoet zien. De Nederlandse overheid vind dit problematisch. Daarom gaat de overheid gaat daarom de energiebelasting verlagen.

Deze verlaging gaat de overheid landelijk 375 miljoen euro gaan kosten. Deze verlaging heeft slechts een beperkt effect omdat ongeveer dertig procent van de energierekening uit belasting bestaat. Het verlagen van de energiebelasting wordt echter grotendeels teniet gedaan door de verhoging van de aardgasprijzen. Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de verlaging van de energiebelasting maar weet nog niet hoe dat voor huishoudens zal uitpakken. Gelukkig heeft niet alleen Nederland dit probleem maar zijn er ook andere landen die dit probleem hebben in Europa. Daarom werkt men samen aan oplossingen. Er wordt meer aardgas geleverd door Noorwegen. Wellicht is het ook goed dat Europa de banden met Rusland gaat verstevigen zodat we ook vanuit Rusland meer aardgas tegemoet kunnen zien.