Nederland heeft in 2023 ruim 500.000 laadpunten voor elektrische auto’s

In Nederland staan op dit moment meer dan 500.000 laadpunten voor elektrische auto’s. Dit aantal is echter een verzameling van laadplekken. Onder de 500.000 oplaadpunten vallen ook de openbare laadplekken maar ook de laders bij mensen thuis en semipublieke laadpunten. De semipublieke oplaadpunten zijn oplaadpunten voor elektrische auto’s die alleen voor bepaalde doelgroepen toegankelijk zijn. Hierbij kun je denken aan oplaadpunten die bij werklocaties zijn geplaats of bij supermarkten en grote winkelcentrums. Gemiddeld bedient een publiek laadpunt tussen de zeven en acht auto’s. Het gemiddelde aantal elektrische auto’s dat via private oplaadpunten wordt bedient is 1,2 voertuigen per oplaadpunt.

Dit bericht werd bekend gemaakt door de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Dit is de organisatie die het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s in kaart brengt. De doelstelling van de NAL is het optimaliseren van de oplaadpunten in Nederland. Elektrische auto’s moeten gemakkelijker worden opgeladen zodat het gebruik van een elektrische auto effectiever wordt in Nederland. NAL-voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy geeft aan dat Nederland in 2023 nog op schema ligt met betrekking tot het realiseren van oplaadpunten voor auto’s. Volgens hem zou Nederland tot de koplopers behoren in Europa als het gaat om de oplaadstructuur. Dit betekent echter nog niet dat alles goed gaat. Er zijn namelijk ook uitdagingen. Hierbij kun je denken aan de realisering van snelladers. Bovendien moeten er ook laadmogelijkheden worden gerealiseerd voor zwaar vervoer. Daarvoor moet ook het elektriciteitsnetwerk geschikt worden gemaakt.