Belasting op elektriciteit laadpalen wordt gehalveerd vanaf 2017

De Nederlandse overheid wil elektrisch rijden in Nederland stimuleren. Voor het gebruiken van elektrische auto’s zijn zogenoemde laadpalen nodig. Aan deze elektrische laadpalen kunnen elektrische auto’s opgeladen worden. Men moet echter wel belasting betalen over de elektriciteit die men afneemt van de laadpalen. Twee politieke partijen in Nederland zijn het door niet mee eens en hebben daarom een motie ingediend in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën is mede verantwoordelijk voor het Nederlandse belastingstelsel. Hij heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat hij de belasting voor elektriciteit aan laadpalen voor auto’s gaat aanpassen.

Belasting elektriciteit aan laadpalen wordt aangepast
Vanaf 2017 wordt de belasting op elektriciteit van laadpalen, die zijn aangesloten op het vaste elektriciteitsnet, gehalveerd. Deze verandering heeft staatssecretaris Eric Wiebes doorgevoerd en daarmee is hij tegemoet gekomen aan een motie van de twee politieke partijen. De verlaging van de belasting moet er voor zorgen dat elektrisch rijden in Nederland gunstig wordt voor automobilisten. Op die manier probeert de staatsecretaris het elektrisch rijden financieel aantrekkelijker te maken.

Staatssecretaris Wiebes wil het huidige vaste belastingtarief voor de laadpalen gelijkstellen aan dat van de tweede schijf van de energiebelasting. Als men dit doorberekend dat wordt de belasting voor elektrisch rijden verlaagd van 10,007 cent naar 4,996 cent per kWh. Deze wijziging is vastgelegd in het Belastingplan van 2017. Hierin zal staatsecretaris Wiebes ook voorstellen om dit lagere tarief te hanteren voor de periode van 2017 tot en met 2020.

Laadinfrastructuur voor elektrisch rijden
De meeste auto’s rijden op fossiele brandstof in Nederland. Door de jaren heen is het aantal benzinestations of pompstations in Nederland enorm uitgebreid. Dit zorgt er voor dat mensen die een auto hebben die op gas, benzine of diesel rijd vrijwel door heel Nederland vlak bij de snelweg de gewenste fossiele brandstof kunnen tanken die voor hun auto vereist is.

Voor elektrisch rijden is echter ook een openbare laadinfrastructuur erg belangrijk. Als meer mensen gebruik maken van elektrische auto’s zal Nederland ook meer laadpalen voor elektrische auto’s moeten hebben. De laadpalen zijn op dit moment erg duur en op korte termijn zelfs verliesgevend. De investeringskosten zijn namelijk hoog en de opbrengsten laag omdat niet veel mensen gebruik maken van elektrische auto’s in Nederland. De minister moet nu oplossingen bedenken waardoor elektrisch rijden goedkoper wordt waardoor meer mensen elektrisch gaan rijden en de laadpalen tevens rendabeler worden.

Elektrisch rijden moet goedkoper
Staatsecretaris Wiebes hoopt dat potentiële autokopers sneller een elektrische auto zullen aanschaffen als het gebruik en bezit van deze auto’s goedkoper wordt voor de eigenaar. Doordat er meer elektrische auto’s worden verkocht zal de aanschaf van vervuilende benzineauto’s en dieselauto’s achteruit gaan en dat is goed voor het milieu.

Door de belasting op de elektriciteit van elektrische auto’s te verlagen wordt het rijden met deze auto’s goedkoper. Wiebes benoemt dat de businesscase voor de openbare laadpalen verbetert door de tariefsaanpassingen. Verder wordt het opladen van een elektrische auto bij een openbare laadpaal goedkoper volgens Wiebes. Het belastingvoordeel moet dan echter wel worden doorgegeven in de prijs.

Reactie van Technisch Werken
Het belastingvoordeel helpt altijd om mensen een zetje te geven in de goede richting als het gaat om de aanschaf van een elektrische auto. Het probleem van de laadpalen is hierdoor nog niet opgelost. Dit probleem is ook van invloed op mensen die overwegen om een elektrische auto te kopen maar er geen vertrouwen in hebben dat ze de auto op voldoende plaatsen kunnen opladen. Mensen nemen een auto om mobiel te zijn, kortom mensen moeten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Gelukkig willen ook steeds meer mensen hierbij ook milieubewust te werk gaan. Daarbij moet het hoofddoel namelijk de mobiliteit niet geschaad worden. Mensen moeten dus op voldoende plaatsen hun auto op kunnen laden. Als de laadinfrastructuur in Nederland verbetert zal de verkoop van elektrische auto’s pas echt stijgen.