Gebruik van laadpalen voor elektrische auto’s neemt toe in 2019

De komende tijd zullen steeds meer elektrische auto’s op de Nederlandse autowegen deelnemen aan het verkeer. De overheid stimuleert elektrisch rijden maar er zijn ook hindernissen die moeten worden overwonnen. Een voorbeeld van zo’n hindernis is de beperkte oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s in bepaalde gedeelten. De laadpaalinfrastructuur is in Nederland nog volop in ontwikkeling. Het aandeel elektrische auto’s neemt langzamerhand toe. Vooral de laatste maanden van 2018 bleek er meer belangstelling voor elektrisch rijden in Nederland. Dat had vooral te maken met het bijtellingsvoordeel voor de duurdere elektrische voertuigen dat met ingang van 2019 beperkt werd. Daarom werden meer elektrische auto’s verkocht aan het einde van afgelopen jaar. Toch is het aantal openbare laadpalen nauwelijks toegenomen.

Harold Langenberg, managing director van Allego voor de Benelux, geeft aan dat het gebruik van laadpalen aanzienlijk is toegenomen. Allego is de marktleider op het gebied van elektrisch laden in Nederland. De organisatie geeft aan dat de bezettingsgraad van de laadpalen is gestegen de afgelopen tijd. Langenberg geeft aan dat in de periode van augustus tot het einde van het jaar het aantal laadsessies is toegenomen met ongeveer vijftig procent. Deze toename is aanzienlijk en dat is goed nieuws voor Allego. Volgens de organisatie betekent dit dat “elektrische mobiliteit nu echt gewicht begint te krijgen.”