Belangrijke ontwikkelingen voor VCU uitzendbureau eind 2019

VCU uitzendbureaus zijn uitzendbureaus die gecertificeerd zijn om VCA gecertificeerde bedrijven te ondersteunen bij het invullen van vacatures van technisch personeel. In Nederland zijn er verschillende uitzendbureaus die VCU gecertificeerd zijn. Een voorbeeld van een VCU uitzendbureau is Technicum uitzendbureau, een uitzendbureau dat onder USG People valt. Aan het einde van 2019 is duidelijk dat VCU uitzendbureaus in een turbulente arbeidsmarkt zijn beland. Dat heeft onder andere te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet die ook wel wordt afgekort met WAB treed per 1 januari 2020 in werking en zorgt er voor dat flexibele arbeid in Nederland voor werkgevers duurder wordt. Dat heeft onder andere te maken met de WW-premie differentiatie.

Voor werkgevers betekent de WW-premiedifferentiatie dat men voor flexkrachten vijf procent meer WW-premie moet betalen dan voor vaste krachten. Het gevolg is dat flexkrachten duurder worden dus ook uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Bedrijven in de techniek en de bouw hebben echter tegen het einde van 2019 met meer problemen te maken gehad. De Stikstofcrisis deed haar intrede een paar maanden geleden en heeft diepe sporen nagelaten in de bouw en de civiele techniek. Na een behoorlijke periode drong dat ook door bij het Kabinet en werden noodmaatregelen ingevoerd. Het gevolg was dat een aantal bouwprojecten door kon gaan met forse vertraging. Dat heeft er voor gezorgd dat de bouwsector een moeizame tijd heeft doorgemaakt.

Daar kwam de problematiek rondom de PFAS nog bovenop. Ook op dit gebied bleek de overheid een te strenge normering te hanteren. Het grondverzet in Nederland kwam klem te zitten en ook baggerbedrijven hadden het moeilijk. Na een tijd werd ook op dit gebied de norm aangepast. Het gevolg was dat ook in de civiele techniek, grondwerk en baggerwerk vertraging werd opgelopen. VCU uitzendbureaus merken deze ontwikkelingen door een teruglopende vraag naar technisch personeel. Ook kwamen er meer flexkrachten beschikbaar. Bedrijven in de techniek kijken extra kritisch naar hun personeelsbestand aan het einde van 2019. Met name de flexibele schil wordt bij veel bedrijven aanzienlijk uitgedund vooral nu flexibele arbeid zoveel duurder is geworden door de Wet Arbeidsmarkt in Balans.