Ontwikkelingen in de technische arbeidsmarkt eind 2015

Het jaar 2015 is voor verschillende sectoren het jaar van economisch herstel geworden. Hoewel verschillende economische voorspellers zich nu op de borst zullen kloppen omdat ze de vooruitzichten goed hadden ingeschat, blijven voorspellingen over de economie een grote gok. Dit komt omdat de economie niet groeit als een boom die met de juiste mest, voldoende water en de juiste temperatuur gaat groeien. De economie is van verschillende factoren afhankelijk zoals de politiek en de beschikbaarheid van grondstoffen. Zelfs het klimaat is van invloed net als de emoties van bevolkingsgroepen. De economie heeft op haar beurt een belangrijke invloed op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Als men kijkt naar de eerste drie kwartalen van 2015 dan ziet men een duidelijke ontwikkeling. Mensen in Nederland geven meer geld uit maar de uitgaven zijn vooral een vorm van investering. Men gaat sneller over tot de aanschaf van een woning ook een verbouwing werd het afgelopen jaar regelmatig gedaan door menig bouwbedrijf. Investeringen in duurzaamheid en energiebesparing zoals dak, muur en vloerisolatie en het plaatsen van zonnepanelen was populair. Verder viel het op dat er meer nieuwe auto’s werden verkocht ondanks de berichten over manipulatie van dieselauto’s in verband met milieueisen.

Mensen geven meer geld uit aan duurzame goederen die een mensenleven of zelfs langer meegaan. Dat heeft gevolgen voor bedrijven die bijvoorbeeld in de woningmarkt en de automotive actief zijn. De vraag naar personeel in de bouw nam in 2015 aanzienlijk toe. Betontimmermannen, hsb timmermannen en andere bouwpersoneelsleden hadden tot 2015 in de crisisjaren moeite met het vinden van werk. In 2015 was het voor verschillende bouwbedrijven zeer moeilijk om geschikt bouwpersoneel te vinden. Bouwbedrijven schakelden technische uitzendbureaus in om hen daar bij te helpen. Ook nam de vraag naar automonteurs en bedrijfswagenmonteurs toe. Ervaren autotechnici kunnen in 2015 sneller aan een baan geholpen worden dan daarvoor.

De installatiebranche is sterk gekoppeld aan de bouwsector. Deze bedrijven deden het dan ook goed in 2015. Ervaren elektromonteurs en installatiemonteurs konden in 2015 makkelijk een baan vinden al verliep dat vaak wel via technische uitzendbureaus. De bedrijven willen namelijk kijken hoe de economie zich verder ontwikkelt voordat ze besluiten om personneel rechtstreeks aan te nemen door middel van een contract. Technisch personeel en technische werkzoekenden hadden veel ondersteuning aan technische uitzendbureaus. Minister Asscher probeerde echter met de Wet Werk en Zekerheid er voor te zorgen dat bedrijven het aantrekkelijker vinden om personeel rechtstreeks in diens te nemen in plaats van op flexbasis via een uitzendbureau.

De minister kan echter wel wetten maken, ook nu blijft een feit dat de economie de belangrijkste factor is op de arbeidsmarkt. Bedrijven nemen geen personeelsleden  rechtstreeks in dienst als zie niet ver genoeg vooruit kunnen plannen in hun productieproces. Hoewel het op de bouw druk was kregen veel flexkrachten in de bouw in 2015 te maken met verschillende opdrachtgevers en verschillende projecten. Een ervaren bouwvakker of installatiemonteur die daar goed mee om kan gaan heeft in 2015 voortdurend werkaanbod gehad.

In de metaaltechniek en de werktuigbouwkunde ging het in 2015 wereldwijd nog niet heel goed. In de petrochemische sector was het evenmin een goed jaar. Beide sectoren zijn voor een deel aan elkaar verbonden en dat was te merken. De vraag naar olietankers nam af evenals de vraag naar lassers voor offshoreconstructies. De vraag naar olie was ten opzichte van het aanbod laag omdat de landen van de OPEC hun hoge productieniveau blijven handhaven. De OPEC landen produceren olie, in verhouding tot Amerika en Rusland, aanzienlijk goedkoper. Met een lage olieprijs zullen verschillende Amerikaanse olieproducenten noodgedwongen investeringen moeten uitstellen. Voor de werktuigbouwkundigen in die sector kwam er minder werk. Het aanbod aan lassers en constructiebankwerkers nam tegen het einde van 2015 toe. Bovendien moesten een aantal bedrijven die in de offshore actief zijn noodgedwongen hun deuren sluiten. De staalprijs bleef wereldwijd laag en de staalproductie nam af. De basismetaalproducten werden daardoor goedkoper.

De industrie maakte in 2015 ook niet een spectaculaire groei door. In die sector is echter wel een duidelijke ontwikkeling merkbaar richting automatisering. Softwareontwikkelaars en PLC programmeurs zijn populair bij de bedrijven in de industrie. De kennis van industriële software is echter zo specifiek dat werkzoekenden net precies het juiste profiel moeten hebben voor bedrijven om in aanmerking te kunnen komen voor een functie. Het zoeken naar het juiste profiel Is voor bedrijven vaak zo lastig dat ze externe bureaus inschakelen zoals uitzendbureaus, werving en selectiebureaus, detacheringsbureaus en headhunters. Al deze bureaus kregen het drukker in 2015 maar ze zochten regelmatig naar dezelfde profielen voor dezelfde opdrachtgevers zodat het rendement niet altijd overal even hoog lag.

De kansen voor 2016 moeilijk in te schatten toch kunnen we veel informatie putten uit de ontwikkelingen in 2015. In 2016 zal de economie volgens het CBS en de ABN Amro nog meer tekenen van herstel gaan vertonen. Dat moet in de praktijk nog waarheid worden. Verschillende bedrijven willen eerst kijken hoe ze in januari opstarten voordat ze een uitspraak gaan doen over een mogelijke groei. Er zal daarom nog niet meteen veel personeel rechtstreeks met een contract aangenomen worden aan het begin van 2016. Voor uitzendkrachten zijn er meer kansen. Een goed cv en een flexibele instelling vormen een belangrijke kans op werk. Omdat werk niet altijd meer in eigen dorp of stad gevonden kan worden is een rijbewijs en een eigen auto ook steeds belangrijker. Dit geldt ook voor technisch personeel. Personeel in de technische branche doet er daarnaast goed aan om tijdig een geldig VCA te gaan halen. Dit VCA certificaat wordt door steeds meer bedrijven als belangrijke voorwaarde gesteld voor een functie op de bouw of andere technische sector.