BBL opleiding volgen na augustus 2019

Na de bouwvak van 2019 gaan veel technische BBL opleidingen weer van start op de opleidingsinstituten van het mbo. Het mbo of het middelbare beroepsonderwijs krijgt de afgelopen jaren meer aandacht in Nederland. Het bedrijfsleven maar ook de politiek zien de waarde in van goed opgeleide vakkrachten. Mbo-opleidingen zijn er in twee varianten de beroepsopleidende leerweg BOL en de beroepsbegeleidende leerweg die ook wel BBL wordt genoemd. De BBL variant van het mbo wordt ook wel werken en leren genoemd omdat deze praktijkgerichte opleidingsvorm vooral tijdens het werk bij een erkend leerbedrijf wordt uitgevoerd.

Juist vanwege het praktijkgerichte aspect van BBL opleidingen wordt deze opleidingsvorm vooral gehanteerd in de techniek. In de techniek draait het om vakmanschap. Het vakmanschap is voor een klein deel theorie en voor een groot deel vaardigheid en dat leer je vooral in de praktijk. Daarom zijn er veel verschillende technische BBL opleidingen ontwikkeld de afgelopen jaren. In augustus zijn veen mbo-scholen nog gesloten maar in september kan men weer starten met een technische BBL opleiding in Nederland.