AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 69 jaar in 2040?

De levensverwachting van de bevolking neemt toe. Dat zorg er voor dat er waarschijnlijk nog een aantal verhogingen komen van de AOW-leeftijd. Momenteel heeft de Nederlandse regering al vastgelegd dat de pensioenleeftijd van de Nederlandse beroepsbevolking zal oplopen tot 67 jaar in 2021. Verder zou de pensioengerechtigde leeftijd gekoppeld zijn aan de levensverwachting van mensen op de arbeidsmarkt. Kortom hoe langer de mensen leven hoe langer ze zouden moeten werken om hun pensioenleeftijd te bereiken. Uiteindelijk zou de AOW leeftijd verhoogd worden naar minimaal 69 jaar in 2040. Deze conclusie trekt econoom Willem Heeringa van Tilburg University. Hij heeft de ontwikkeling in de AOW leeftijd weergegeven in zijn promotieonderzoek.

AOW
Volgens hem moet de AOW leeftijd omhoog of zouden de AOW-premies omhoog moeten gaan. Een andere optie is het versoberen van het ouderdomspensioen in Nederland. Het pensioenstelsel is in Nederland ingevoerd in 1957. Vanaf deze invoering leven Nederlanders echter langer maar krijgen ze wel minder kinderen. Er is dus sprake van vergrijzing. Verder werken mannen sinds die tijd wat minder en zijn juist vrouwen veel meer gaan werken.

Arbeidsparticipatie
De toename in de arbeidsparticipatie van vrouwen zorgt er voor dat er meer premies worden afgedragen. Ondanks dat weegt deze toename niet op tegen het negatieve effect dat is ontstaan door de zogenaamde ‘ontgroening’ van de Nederlandse arbeidsbevolking c.q. beroepsbevolking.  Deze ontgroening is in feite een gebrek aan jonge arbeidskrachten om de arbeidsplaatsen te vervullen die ontstaan vanwege het feit dat oudere werknemers met pensioen gaan.

Pensioenfondsen
Pensioenfondsen moeten ook duidelijke keuzes maken. De pensioenpremies van jongeren zouden eventueel volgens de econoom ook risicovoller belegt kunnen worden in de hoop dat er meer opbrengsten uit voortvloeien voor de pensioenfondsen. Uiteindelijk zou meer geld in aandelen beleggen meer geld opleveren voor de jongere generaties op de arbeidsmarkt.