Kabinet moet onderzoek doen naar langzamere stijging AOW-leeftijd vanaf 2022

Na het mislukken van het overleg over het pensioenakkoord werd er in de Tweede Kamer een debat gehouden. Tijdens dit debat hebben verschillende partijen er bij het kabinet op aangedrongen dat ze moet gaan onderzoeken of de AOW-leeftijd nog met gelijke tred kan meestijgen met de levensverwachting van burgers vanaf 2022. Een aantal oppositiepartijen heeft dit aangegeven. Uiteindelijk zijn de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie het dinsdagavond eens geworden met de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP dan er een zorgvuldig onderzoek moet worden gedaan op dit gebied. Het overgrote deel van de Tweede Kamer wil dat er een “redelijke verhouding” ontstaat tussen het aantal gewerkte jaren en het aantal jaren dat men pensioen kan ontvangen.

Daarbij moet rekening worden gehouden met de gezondheid van de werknemers maar ook met de betaalbaarheid van de AOW voor de overheid. De AOW leeftijd is al langer een onderwerp van gesprek geweest in de politiek maar ook bij vakbonden en werkgeversorganisaties. Een tijd terug heeft men al de afspraak gemaakt dat de pensioenleeftijd vastgesteld moet worden op 67 jaar. Vanaf dat moment zou de leeftijd voor AOW gekoppeld moeten worden aan de levensverwachting van de werknemers. Als Nederlanders gemiddeld ouder worden dan zou men ook langer moeten doorwerken. Veel vakbonden hebben hier problemen mee omdat werknemers in bepaalde zware beroepen duidelijk last krijgen van fysieke problemen waardoor langer doorwerken dan 65 en hele lastige kwestie wordt.