AOW-leeftijd vijf jaar later omhoog?

De levensverwachting van mensen van 65 jaar en ouder stijgt volgens de overheid minder snel dan eerder werd ingeschat. Daardoor zou de AOW-leeftijd vijf jaar later naar 67 jaar kunnen worden verhoogd. Dit bericht stond dinsdag 5 juni 2018 in het Financieele Dagblad (FD). De overheid baseerd haar beslissingen op berekeningen die zijn uitgevoerd door verzekeringswiskundigen. Deze experts hebben voor de berekeningen gegevens en cijfers gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

AOW-leeftijd omhoog
De overheid had in 2013 besloten dat de AOW-leeftijd omhoog zou moeten. Hiervoor werden een aantal stappen vastgesteld. Uiteindelijk zou de AOW-leeftijd pas in 2021 op 67 jaar komen te staan. Dit beleid was gekoppeld aan de hogere levensverwachting. De overheid is van mening dat als mensen ouder worden ze ook langer zouden moeten kunnen doorwerken. Na 2021 zou de leeftijdsgrens nog verder verhoogd worden met drie maanden.

Pensioenstelsel
De actuarissen hebben aangegeven dat de AOW-leeftijd tot 2022 echter sneller stijgt dan de levensverwachting van 65-jarigen. Dat betekent dat de AOW’ers over hun hele leven ongeveer 3 procent minder staatspensioen ontvangen. Werkgevers en werknemers zijn voorstander van het later verhogen van de AOW leeftijd. Zij willen dit als wisselgeld voor het nieuwe pensioenstelsel.

AOW-pot
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en de regeringspartijen willen echter een snelle stijging van de AOW leeftijd. Dat is volgens de regering nodig om het staatspensioen betaalbaar te houden. Bovendien vergrijst Nederland. Dat betekent dat de mensen in Nederland steeds ouder worden waardoor er ook meer mensen geld moeten hebben uit de AOW pot. Door de AOW leeftijd te verhogen krijgt men pas op latere leeftijd recht op geld uit de AOW pot en kan de overheid dus geld besparen.