Versnelde verhoging van AOW-leeftijd is ongunstig voor werknemers

Vanaf januari 2013 wordt de leeftijd waarop men recht heeft op AOW verhoogd met een maand. Mensen die in januari 2013 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt krijgen daardoor in februari hun eerste AOW-uitkering. Vanaf januari 2013 ontstaat er iedere maand een nieuwe groep mensen die 65 wordt en later een AOW-uitkering krijgt. Deze mensen rekenden echter op een AOW-uitkering vanaf het moment dat ze 65 zijn geworden. Door het verhogen van de AOW-leeftijd komt een behoorlijke groep mensen in een zogenoemd ‘gat’ te zitten op het gebied van hun inkomsten.

Versnellen AOW-leeftijd is ongunstig
De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd lijkt een ongunstige uitwerking te hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt het verhogen van de AOW-leeftijd voor inkomensproblemen. De vakcentrales FNV en CNV waarin de werknemers verenigd zijn hebben daarom hun kritiek op deze ontwikkeling geuit. De gaven bij de Tweede Kamer aan dat het verhogen van de AOW-leeftijd onzinnig is. Ze roepen leden van de Tweede Kamer op om niet akkoord te gaan met het nieuwe wetsvoorstel.

Nieuwe wetsvoorstel voor verhoging AOW leeftijd
De vakbonden doelen op de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld te verhogen. In 2018 moet de AOW-leeftijd op 66 jaar uitkomen en in 2021 moet deze leeftijd op 67 jaar uitkomen. Hierdoor moet een grote groep werknemers langer werken. In het huidige tempo zou de AOW-gerechtigde leeftijd pas in 2023 op 67 jaar uitkomen.   Daarnaast zou in 2022 per jaar worden bekeken of de AOW-leeftijd verder ophoog moet. De gemiddelde levensverwachting wordt daarbij in ogenschouw genomen.

Veel werkloosheid en krappe arbeidsmarkt
De FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk gaf in zijn reactie op de ontwikkelingen aan dat er veel werklozen zijn in Nederland. Daarnaast heerst er krapte op de arbeidsmarkt. Volgens hem is het daarom niet verstandig om meer mensen langer te laten werken.

Reactie van Technisch Werken
De mensen leven langer dan vroeger. Men zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat de evolutietheorie juist is en dat de mensen steeds gezonder en sterker worden. De evolutietheorie klopt niet en deze redenering is eveneens onjuist. De levensverwachting van mensen neemt niet toe omdat mensen gezonder en sterker worden. Men kan mensen langer laten leven omdat er meer (medische) voorzieningen zijn om de maximale leeftijd op te rekken. In het Westen zijn deze mogelijkheden ruimschoots aanwezig. In Tweede Wereldlanden en Derde Wereldlanden zijn deze voorzieningen minder aanwezig en haalt men een veel lagere maximale leeftijd dan in het westen.

Werknemers die tot hun 67ste doorwerken zullen  daarnaast een ander productieniveau hebben dan jongere werknemers. Ook is de kans op verzuim onder deze groep werknemers groter dan bij jongere arbeidskrachten. Het oprekken van de pensioenleeftijd is inderdaad onzinnig.