Afgestudeerden hebben ook na 2020 nog last van coronacrisis

De komende jaren hebben studenten die afstuderen nog last van de nasleep van de coronacrisis. Door de coronacrisis en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid hebben veel afgestudeerden minder kans op een baan. Daarnaast is de kans dat ze tegen gunstige arbeidsvoorwaarden aan de slag kunnen minder groot. Er ontstaat minder vraag op de arbeidsmarkt. De werkloosheid zal de komende tijd gaan oplopen. Daarnaast ontstaat er ook meer concurrentie tussen sollicitanten. Bedrijven merken de economische crisis ten gevolge van de coronacrisis nog steeds. Een aantal bedrijven besluit daardoor om minder vacatures open te zetten of om vertrekkende medewerkers niet meer te vervangen door nieuwe kandidaten. Zo kan er op de langere termijn een terugloop aan functies ontstaan op de arbeidsmarkt.

Als er wel vacatures open worden gezet is de kans groot dat bedrijven kritischer worden. Er is minder kans op een baan voor langere tijd en bovendien zal het salaris dat geboden wordt lager zijn dan voor de economische crisis. Dat heeft ook het Centraal Planbureau bekend gemaakt. Het planbureau heeft onderzocht wat de effecten van de coronacrisis zijn op de arbeidsmarkt de komende jaren. Er zijn door het Centraal Planbureau al meerdere onderzoeken gedaan op dit gebied. Het huidige onderzoek omvat twee studies naar de gevolgen voor de langere termijn. Een studie gaat over de arbeidsmarkt en de andere studie over de Nederlandse economie als geheel. Een conclusie van de onderzoeker si dat de Nederlandse economie over vijf jaar nog niet volledig is hersteld van de coronacrisis. Er zal echter wel sprake zijn van een herstel maar dat is onvoldoende om op korte termijn de arbeidsmarkt weer op het niveau te brengen van vlak voor de coronacrisis.