Hebben uitzendkrachten recht op een doorbetaalde feestdag tijdens de coronacrisis in 2020?

Uitzendkrachten vallen onder de inlenersbeloning. Dat betekent dat uitzendkrachten op dezelfde manier moeten worden bepaald als de werknemers die rechtstreeks bij het bedrijf werken. Er zijn een aantal verschillende aspecten die een uitzendbureau moet meenemen in de beloning van het uitzendpersoneel. Naast het loon dienen ook de reiskosten en de doorbetaling van feestdagen meegenomen te worden.

Er is volgens de CAO recht op een feestdagvergoeding als wegens die feestdag niet kan worden gewerkt. Dit zijn over het algemeen dus wettelijke feestdagen. Toch kunnen er bepaalde dagen zijn waarin cao’s verschillen. Zo zijn er CAO’s die 5 mei wel als doorbetaalde feestdag beschouwen. Meestal wordt in die cao’s 5 mei om de 5 jaar betaald als extra vrije dag. Het is belangrijk om te weten dat bedrijven niet van de cao mogen afwijken behalve als dat ten gunste van de werknemer gebeurd. Voor een uitzendkracht en een uitzendbureau is het daarom altijd belangrijk om te weten onder welke cao de inlener oftewel de opdrachtgever valt. Dan weten het uitzendbureau en de uitzendkracht via welke cao de uitzendkracht beloond dient te worden. De coronacrisis staat hier overigens buiten. Een werkgever kan zowel uitzendkrachten als direct personeel niet verplichten op een vrije dag op te nemen.