Uitzendbureaus en detacheringsbureaus hebben meer leegloop door coronacrisis in 2020

Door de coronacrisis hebben uitzendbureaus en detacheringsbureaus minder uitzenduren en minder uren voor gedetacheerden kunnen factureren. Daardoor hebben deze arbeidsbemiddelingsbureaus minder omzet en winst gedraaid. Het doorplaatsen van gedetacheerden is een belangrijke factor in de taken van intercedenten bij uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Als het doorplaatsen van detakrachten niet goed lukt kost dit veel geld. Gedetacheerd personeel levert een detacheringsbureau of uitzendbureau geld op omdat ze de uren kunnen factureren bij opdrachtgevers. Wanneer ze echter niet in staat zijn om hun detakrachten aan een project te helpen zullen ze voor de uren die in de detacheringsovereenkomst zijn overeengekomen wel loon moeten betalen. Dit loon wordt ook wel leegloop genoemd door detacheringsorganisaties.

Als er sprake is van een toename in leegloop nemen de kosten van detacheringsbureaus en uitzendbureaus dus toe. Leegloop kan niet worden gefactureerd aan opdrachtgevers en moet dus door het bureau zelf worden betaald. In 2020 is het aantal leegloopuren ten opzichte van het aantal uitzenduren/ deta-uren toegenomen. In de marktmonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) staat dat het aantal leegloopuren met ongeveer 1 procent is toegenomen door de coronacrisis. In het tweede kwartaal kwam de leegloop van een detacheringsbureau hoger uit omdat de periode tussen twee projecten met bijna 1 procent is toegenomen van 6,6 tot 7,5 procent.