Afbouw aardgaswinning zorgt voor krimp Groningse economie in april, mei en juni 2023

De afgelopen tijd is er veel aandacht besteed aan het afbouwen van de aardgaswinning in Groningen. Dit is natuurlijk van het grootste belang voor de veiligheid en leefbaarheid van Groningen zelf. Toch kleven er ook nadelige effecten aan het afbouwen van de aardgaswinning. De verkoop van aardgas is natuurlijk een belangrijke inkomstenbron. Niet alleen voor de Nederlandse regering maar ook voor de provincie Groningen zelf is de aardgaswinning een belangrijke bron van inkomsten. In het tweede kwartaal kromp de economie van Groningen met ongeveer 13 procent.

Ook de rest van Nederland had te maken met een economische krimp of een kleine economische groei. De krimp van de provincie Groningen is echter opvallend. Dat komt omdat Groningen veel geld wist te verdienen aan de verkoop van aardgas. Deze inkomsten dalen nu aanzienlijk. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt. Wanneer Groningen evenveel opbrengsten had gehad als vorig jaar dan was ook de economie van de provincie even groot geweest. Groningen is een unieke provincie.

Dat komt mede door de aardgaswinning. Daardoor wijkt de situatie in Groningen af van de rest van Nederland. De verschillen in de economie zijn bij de andere provincies veel kleiner. Zo groeide de economie in de provincies Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht met 1 procent. In de provincies Zeeland, Overijssel en Limburg kromp de economie echter met 1 procent.