Aantal WW-uitkeringen bleef gelijk in oktober 2020

In de maand oktober is het aantal WW-uitkeringen iets gestegen. Dat kwam door de gedeeltelijke lockdown en de coronamaatregelen die halverwege oktober werden aangekondigd. Gemiddeld steeg het aantal WW-aanvragen met 8.500 per week. Dat is een stijging van maar liefst 37 procent. Met name vanuit de horeca werden veel WW-uitkeringen ontvangen. Daar werden veel bedrijven gedwongen gesloten omdat er geen werk en geen inkomsten meer waren. Toch name het totale aantal WW-uitkeringen niet toe.

Dat komt er ook ongeveer evenveel WW-uitkeringen werden stopgezet in oktober. Er is sprake van een toename in de werkgelegenheid in bepaalde sectoren. Zo worden in de techniek nog veel vacatures open gezet en krijgen ook uitzendbureaus richting het einde van 2020 het steeds drukker. De arbeidsmarkt is in beweging. De kans bestaat dat er nog meer nieuwe uitkeringen zullen worden aangevraagd. Dit is voor een deel gekoppeld aan de bedrijvigheid en het ondernemersvertrouwen.