Aantal vacatures per werkloze is gedaald naar 51 op de 100 eind 2020

De krapte op de arbeidsmarkt is aan het afnemen. Dat betekent dat het aanbod aan personeel groter wordt dan de vraag naar personeel. De vraag naar personeel komt tot uiting door het totaal aan vacatures dat open staat. Door de coronacrisis zijn veel vacatures ingetrokken en van de arbeidsmarkt verdwenen. Voor de coronacrisis waren er ongeveer 90 vacatures per 100 werklozen. Inmiddels is dat gedaald naar 51 vacatures op 100 werklozen. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aangegeven doormiddel van hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in gesprek met NU.nl. De econoom voegde daar aan toe dat de krapte op de arbeidsmarkt momenteel tot het verleden behoort. In het tweede kwartaal van 2019 was er nog sprake van een piek in het aantal vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Het aantal vacatures kwam toen gemiddeld uit op 93 ten opzichte van 100 werklozen.

De daling in het aantal vacatures vond aan het begin van 2020 al plaats. Toen kwam het gemiddelde aantal vacatures uit op 81 beschikbare vacatures per 100 werkzoekenden volgens Van Mulligen. De eerste coronalockdown had al een behoorlijke invloed op een verdere daling in het aantal vacatures. Er werden veel vacatures ingetrokken. Aan het einde van het tweede kwartaal was dit pas echt goed merkbaar toen het aantal vacatures op 57 lag ten opzichte van 100 werkzoekenden. In september daalde het aantal beschikbare banen nog verder naar 51 per honderd werklozen. Er zijn verschillende bedrijven die blijven bestaan vanwege overheidssteun. Dat betekent ik de praktijk ook dat er geen mensen ontslagen worden maar er worden ook geen extra mensen aangenomen.