Aantal vacatures op arbeidsmarkt 5 procent gedaald in maart 2023

In maart 2023 is het aantal vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt vijf procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Inmiddels is het aantal vacatures gedaald naar 380.000 vacatures in geheel Nederland. De economie is aan het afkoelen en dat is ook merkbaar op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures dat nieuw verschijnt op de arbeidsmarkt is gedaald met 10 procent. Bedrijven blijken terughoudender te zijn om nieuw personeel aan te nemen. Dit heeft arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad aangegeven. Door de arbeidsmarktanalist wordt nog wel benadrukt dat de vraag naar technisch personeel nog steeds heel groot is. Het gaat hierbij volgens hem om elektromonteurs en technische operators.

Graadmeter van de economie

Uitzendbureaus worden ook wel de graadmeter van de economie genoemd. Als het met de economie beter of slechter gaat merken uitzendbureaus dat over het algemeen het eerste. Dit komt omdat uitzendbureaus veel contact hebben met bedrijven en dan met name over personeelsvraagstukken. Uitzendorganisaties weten daardoor of bedrijven extra personeel nodig hebben of juist afscheid gaan nemen van personeel. Flexibel personeel zoals uitzendkrachten en gedetacheerden behoren tot de flexibele schil van bedrijven. Deze flexibele schil wordt over het algemeen gebruikt om de ups en downs in de productie op te vangen.

Economische terugloop

Nu het met de economie iets minder lijkt te gaan kiezen steeds meer bedrijven er voor om hun personeelsbestand tegen het licht te houden. Econoom Aggie van Huisseling van ABN AMRO heeft aangegeven dat de economie in 2023 verder zal afkoelen. In 2022 groeide de economie nog met 4,5 procent. De economische groei zou in 2023 volgens de econoom uitkomen uit 1,2 procent. Hij wijst daarbij op de lagere vraag in de eurozone en daarnaast op een teruglopende vraag vanuit de Verenigde Staten.

De export en de bouwsector

Deze ontwikkelingen hebben onder andere effect op de export. Daarnaast hebben de renteverhogingen van de ECB een effect op de hypotheekrente. Dat zorgt er voor dat de huizemarkt aan het afkoelen is. Mensen worden voorzichtiger met grote uitgaven nu lenen duurder is geworden. De bouwsector gaat minder woningen bouwen. Daardoor zal het aantal vacatures in de bouwsector op den duur ook iets afnemen. Echter gaat de verduurzaming van Nederland nog wel door waardoor er altijd werk zal blijven voor bedrijven die zicht bezig houden met isoleren en het plaatsen van zonnepanelen bijvoorbeeld. Ook dit merken uitzendbureaus.