Renteverhoging ECB heeft effect op aantal uitzenduren in de bouw vanaf 2023

De ECB heeft de afgelopen tijd een aantal renteverhogingen doorgevoerd. Deze renteverhogingen zorgen er voor dat geld lenen duurder wordt. Het lenen van geld kan voor mensen belangrijk zijn bij de aanschaf van dure objecten zoals woningen. Voor de aanschaf van een woning wordt over het algemeen een hypotheek afgesloten. Bij het afsluiten van een hypotheek speelt ook de hypotheekrente een rol. Een hoge hypotheekrente zorgt er voor dat mensen niet meer in staat zijn om een woning te kopen die ze een jaar geleden nog wel zouden kunnen betalen. De ECB rente zorgt voor een hogere hypotheekrente. Omdat minder mensen een groot bedrag voor een woning kunnen lenen kunnen ze ook minder woningen kopen.

Met name nieuwe woningen zijn duur. Dat zorgt er voor dat in het nieuwbouwsegment van de woningmarkt waarschijnlijk een terugloop in de vraag zal plaatsvinden. Bouwbedrijven krijgen het daardoor waarschijnlijk minder druk. Op deze manier werkt de ECB rente door in de bouwsector. Daarnaast is het zo dat de bouwsector ook last heeft van de regeldruk met betrekking tot stikstof en natuurlijk de trage vergunningverlening vanuit gemeenten. De bouwsector zou door deze aspecten de komende tijd wel eens verder in de knel kunnen komen te zitten. Hoewel de vraag naar woningen toeneemt kunnen veel bouwbedrijven echter ook geen goedkopere woningen plaatsen omdat de salarissen en de bouwmaterialen duurder zijn geworden.

De bouwkosten nemen toe en dat zorgt er voor dat bouwbedrijven niet in staat zijn om goedkopere woningen te bouwen. Als er minder woningen worden gebouwd heeft dat een effect op de werkgelegenheid in de bouw. Deze werkgelegenheid zal verder gaan afnemen waardoor er wellicht minder uitzendkrachten en zzp’ers in de bouw zullen worden ingezet. Uitzendbureaus en flexibel personeel zoals zzp’ers vormen de graadmeter van de economie. Minder werkgelegenheid betekent over het algemeen ook minder uitzenduren.