Aantal vacatures bij uitzendbureaus en flexbanen nemen toe in 2017

Volgens het UWV neemt het aantal flexbanen in Nederland toe in 2017. De schatting is dat het aantal flexibele banen zoals banen op basis tijdelijke contracten, uitzendbanen en opdrachten voor zzp’ers vooral voor de groei in de werkgelegenheid zorgen in Nederland. Voor het kabinet is dit wel een verassing. Doormiddel van de Wet werk en zekerheid heeft minister Lodewijk Asscher getracht de grote hoeveelheid flexwerk op de arbeidsmarkt aan te pakken. In plaats van het gewenste effect is precies het omgekeerde effect op de arbeidsmarkt merkbaar door de Wet werk en zekerheid. Vast werk is nog vaster geworden en flexwerk nog flexibeler. Bovendien neemt het aantal flexwerkers toe ten opzichte van het aantal werknemers met een vast contract.

Volgens het UWV stijgt het aantal vaste banen ook in Nederland maar deze stijging is lang niet zo sterk als de toename in het aantal flexbanen. In Nederland worden steeds vaker flexcontracten geboden aan werknemers. Het UWV kan naar eigen zeggen de stijging in de flexbanen niet duidelijk verklaren. Volgens de uitkeringsinstantie heeft het aantal vacatures voor flexwerkers te maken met de aantrekkende economie. Door deze economische groei kunnen consumenten in Nederland meer geld besteden. Dit zorgt er voor dat bedrijven meer kunnen produceren. De werkgelegenheid neemt daardoor toe in Nederland. Het gaat daarom goed met uitzendbureaus in Nederland. de uitzenduren nemen toe en de loonlijsten van uitzendbureaus worden langer.