Aantal zzp’ers nam nauwelijks toe in 2016 aldus UWV

In 2016 is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland nauwelijks gegroeid ten opzichte van 2015. Dit maakte het UWV maandag 30 januari 2017 bekend in haar rapportage over de arbeidsmarkt. Het UWV geeft aan dat de groei in het aantal zzp’ers vooral beperkt werd door de grote onduidelijkheid die er heerst over de nieuwe zzp-wetgeving. De Verklaring arbeidsrelatie (de VAR) is komen te vervallen. In plaats daarvan moeten zzp’ers volgens de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA)  zogenaamde modelovereenkomsten gebruiken om de belastingdienst inzage te geven over hun arbeidsrelatie.

Onduidelijkheid over Wet DBA
Veel bedrijven en zzp’ers moeten wennen aan deze nieuwe werkwijze. De nieuwe zzp-wet zorgt voor veel verwarring. De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties wordt daarom nog niet keihard gehanteerd door de overheid. In plaats daarvan hebben bedrijven en zzp’ers een bepaalde gewenningsperiode. Staatsecretaris Wiebes geeft bedrijven de kans om te wennen aan de modelovereenkomsten. Toch aarzelen mensen om zzp’er te worden vanwege de onduidelijkheid door de wet DBA. De overheid wil schijnzelfstandigheid aanpakken maar lijkt hiervoor nog geen effectieve oplossing te hebben gevonden. De wet DBA lijkt vooralsnog teveel problemen op te leveren. Net als de Wet werk en zekerheid lijkt de wet DBA een wet te worden die in de praktijk niet effectief is of in ieder geval niet het gewenste effect heeft.