Vacatures in Nederland in 2017 aanzienlijk gestegen

In Nederland is het aantal vacatures aanzienlijk toegenomen de afgelopen tijd. Het huidige aantal vacatures is bijna op het niveau van de jaren 2006 tot 2008. Dit waren zeer goede jaren voor de arbeidsmarkt. Daarna kwam de economische crisis in Nederland en dat had uiteraard een negatief effect op de arbeidsmarkt. Nu Nederland zich langzamerhand aan het ontworstelen is van de economische crisis komen er steeds meer vacatures bij bedrijven.

De vraag naar personeel neemt toe, naar verwachting zullen er in 2017 ongeveer 965.000 vacatures verschijnen in Nederland. Deze schatting wordt genoemd door uitkeringsinstantie UWV in de arbeidsmarktprognose voor 2017. De jaren voor de economische crisis had Nederland per jaar net iets meer dan een miljoen vacatures als totale vacatureaanbod. Tijdens de economische crisis daalde het aantal vacatures drastisch maar sinds 2014 stijgt het aantal vacatures op de arbeidsmarkt weer.

Het UWV verwacht in 2017 een toename van 39.000 vacatures. Dit is een stijging van vier procent ten opzichte van afgelopen jaar. Het UWV wordt steeds positiever met haar prognoses ongeveer zes maanden geleden maakte het UWV  nog de inschatting dat in 2017 in totaal 871.000 vacatures zouden worden gepubliceerd maar nu verwacht de instantie dat dit er ongeveer 965.000 zullen worden.