Uitzendbureaus zorgen voor werkgelegenheid in 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte woensdag 16 augustus 2017 bekend dat er in het tweede kwartaal van 2017 sprake is geweest van een behoorlijke banengroei in Nederland. In bijna alle sectoren van het bedrijfsleven namen de banen toe. Het is echter duidelijk dat ongeveer vijftig procent van de toename in het aantal banen over de afgelopen drie jaar toegeschreven kan worden aan uitzendbureaus.

Ook in het tweede kwartaal van 2017 waren uitzendbureaus verantwoordelijk voor de sterkste stijging in het aantal banen. In totaal nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten toe met twintigduizend banen. Deze banen zijn echter wel uitzendbanen en worden daardoor tot de flexbanen gerekend.

Flexwerk
Voor de Nederlandse arbeidsmarkt blijkt flexwerk nog steeds een belangrijke factor. Veel werkzoekenden vergroten hun kan op betaald werk door zich in te schrijven bij een uitzendbureau. Dat is niet verwonderlijk want uitzendbureaus merken vaak als eerste dat de arbeidsmarkt aantrekt. Over het algemeen hebben uitzendbureaus een goed beeld van de lokale arbeidsmarkt en het aantal beschikbare vacatures. Bedrijven zetten namelijk ook regelmatig vacatures uit bij uitzendbureaus. Dit doen bedrijven in de productie maar ook in de techniek, bouw en andere sectoren. Flexwerk hoeft overigens niet te betekenen dat je de komende jaren als uitzendkracht zult blijven werken. Veel flexkrachten waaronder veel uitzendkrachten worden bij goed functioneren overgenomen door hun opdrachtgevers oftewel de inleners.

Bouw en techniek
De bouwsector heeft in de periode van 2009 tot 2016 een zware tijd gehad. In die periode zijn in de bouw ruim honderdduizend banen verloren gegaan. Nu de economie weer aantrekt blijkt juist in de bouw veel behoefte te ontstaan aan personeel. De behoefte aan personeel is in die sector zelfs groter dan het aanbod aan personeel. VCU uitzendbureaus leveren uitzendkrachten die VCA gecertificeerd zijn aan VCA gecertificeerde aannemers. Het valt echter op dat er in 2017 nauwelijks meer VCA gecertificeerd personeel op de arbeidsmarkt beschikbaar is.

VCU uitzendbureaus kunnen daardoor ook voor hun klanten vaak niet geschikt beschikbaar personeel vinden en zullen daardoor vaker zelf uitzendkrachten VCA laten certificeren. Dit is ook het geval voor de techniek sector waar VCA ook een steeds belangrijkere rol speelt. De bouwnijverheid heeft op het gebied van banen het hoogste groeicijfer sinds 2007. Als die groei blijft voortzetten dan krijgen uitzendbureaus het in deze sector alleen maar drukker. Er zal echter ook steeds vaker bouwpersoneel worden overgenomen door bouwbedrijven. Daardoor hebben technische uitzendbureaus het moeilijk om hun personeelsbestand in stand te laten houden. Uitzendbureaus moeten voortdurend op zoek naar nieuwe technische uitzendkrachten.