Wat is veiligheidsbewustzijn?

Veiligheidsbewustzijn is een algemene term die wordt gebruikt voor de mate waarin mensen bewust zijn van hun eigen veiligheid en de mate waarin ze te maken kunnen krijgen met risico’s op fysieke of mentale schade bijvoorbeeld op de werkvloer. De term veiligheidsbewustzijn wordt onder andere gebruikt in werkomgevingen met een verhoogd risico met betrekking tot de gezondheid van werknemers, leidinggevende en overige mensen op de werkvloer zoals klanten, bezoekers en derden. Werkgevers hebben de plicht om er alles aan te doen om de werkvloer en de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten uitvoeren. Daarvoor zijn natuurlijk veilige machines en werktuigen nodig. Ook een veilige, opgeruimde werkplek kan veel ongelukken voorkomen.

Veiligheidsbewustzijn: werkinstructie en veiligheidsinstructie

Daarnaast zal het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in verschillende functies noodzakelijk zijn. Een werkplek die zo veilig is dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig zijn heeft natuurlijk de voorkeur. Naast deze tastbare zaken is natuurlijk ook de veiligheidsbewustzijn een principe waar men rekening mee moet houden. Werknemers moeten bewust zijn van de risico’s op de werkvloer. Een duidelijke werkomschrijving in de vorm van een werkinstructie vormt hierin een belangrijke factor. Daarnaast is ook een specifieke veiligheidsinstructie oftewel een arbo-instructie noodzakelijk om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Al deze aspecten dragen bij aan het bewustzijn van de werknemer met betrekking tot zijn of haar veiligheid en de veiligheid van alle andere aanwezigen op de werkvloer. Kortom het bevordert het veiligheidsbewustzijn.