Veiligheid moet weer voorop staan!

Veiligheidsbewustzijn op de werkvloer verdient meer aandacht

Afgelopen jaar was er voor het eerst, na een aantal jaren van daling, een forse stijging in het aantal arbeidsongevallen. Deze stijging baart veiligheidsexpert John van Haren zorgen. “De officiële cijfers laten een stijging zien van 14%. We weten allemaal dat lang niet alle gevallen gemeld worden, dus helaas is dit nog maar het topje van de ijsberg. Daarom wil ik mij inzetten om het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer te verbeteren. Elk ongeval is er één teveel!”

John van Haren, al ruim tien jaar actief als veiligheidsadviseur, doet een dringende oproep om te werken aan het veiligheidsbewustzijn. “Uit onderzoeken blijkt dat ruim 40% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door psychologische factoren. Onveilige manieren van werken zijn ingesleten en werknemers onderschatten de risico’s omdat het vaak toch wel goed gaat. Maar juist dit beperkte risicobesef is een groot gevaar. Krijgt een werknemer met beperkt risicobesef te maken met een onverwachtse situatie, dan is de kans groot dat hij of zij een verkeerde beslissing neemt. Met als resultaat een ongeluk.”

Wie is verantwoordelijk? 
Dit zijn precies de situaties die John van Haren wil voorkomen. Van Haren: “Het bevorderen van de veiligheid op de werkvloer is een gezamenlijke inspanning van werkgevers en werknemers. De werknemer moet natuurlijk op een verantwoorde manier zijn werk uitvoeren. Maar als manager of verantwoordelijke voor de veiligheid heb je zeker ook een rol. Zorg voor actief veiligheidsbewustzijn door bijvoorbeeld regelmatig onverwachtse situaties te trainen, communiceer met de mensen over werkdruk, zorg voor toezicht en organiseer toolboxmeetings. Zo blijft veilig werken een belangrijk thema binnen je organisatie en voorkom je ongelukken!”

Veiligheid voorop!
“Veiligheid voorop zetten begint met je mensen de juiste tools in handen geven en ze uitrusten met de benodigde kennis en ervaring. Zo is bij het gebruik van machines zoals heftrucks, hoogwerkers en reachtrucks een certificaat verplicht. Zorg daarom dat alle mensen die binnen jouw organisatie werken met deze machines daar ook voor opgeleid zijn. Ook de uitzendkrachten! Juist deze groep blijkt extra kwetsbaar voor arbeidsongevallen omdat ze vaak minder ervaren en onvoldoende getraind zijn. Minimaliseer het aantal ongevallen in jouw bedrijf en zet gezamenlijk veiligheid voorop!”  
John van Haren zet zich al ruim tien jaar in voor het creëren van een zo veilig mogelijke werkomgeving in sectoren als de industrie, vervoer, opslag en de bouw. Met zijn jarenlange ervaring als opleider en veiligheidsadviseur is hij een expert op het gebied van veiligheidsopleidingen en veiligheid op de logistieke werkvloer. John van Haren is eigenaar van ARBO opleidingscentrum.