Wat is een staketsel en waar wordt een staketsel voor gebruikt?

Een staketsel is een benaming die wordt gebruikt voor een houten constructie die is aangelegd vanaf de kust tot een aantal meters in de zee. Deze houten constructies bestaan uit allemaal stevige verbindingen zodat ze de invloed van het weer goed kunnen weerstaan. Staketsels zijn verankerd in de bodem van de zee. Het spreekt voor zich dat men meestal duurzame sterke houtsoorten gebruikt voor staketsels. Hierbij kan men denken aan hardhoutsoorten zoals basralocus en azobé.

Staketsels in België
Een staketsels kunnen ook worden gebruikt als een havenhoofd. In dat geval is een staketsel aangelegd rond een havengeul. Deze staketsels zijn aangebracht om te voorkomen dat een vaargeul gaat verzanden. Deze staketsels zorgen er voor dat een haven voor schepen toegankelijk blijft. Het woord staketsel wordt vooral in België gebruikt. In België zijn een aantal staketsels aangebracht langs de kust. Onder andere bij de haveningangen van Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort zijn staketsels aangebracht in zee. Het einde van een staketsel wordt in de praktijk vaak voorzien van een baken. Dat baken dient voor schepen zodat ze (bij slecht zicht) weten waar het staketsel eindigd.

Staketsel of pier
In Nederland wordt het woord staketsel niet veel gebruikt. Meestal worden de bouwwerken die in België een staketsel worden genoemd in Nederland een pier genoemd. Als men het in Nederland toch heeft over een staketsel dan doelt men op een rij houten palen die door lopen in zee. Een pier kan echter worden gebruikt door voetgangers om een stuk door te wandelen boven het zeeniveau zonder natte voeten te krijgen. Bij havens kan een pier echter worden gebruikt als een havenhoofd. In die situatie heeft een pier dezelfde functie als een staketsel.