Wat is een manometer en waar wordt dit meetinstrument voor gebruikt?

Manometers zijn meetinstrumenten waarmee druk gemeten kan worden. Er zijn verschillende soorten manometers zoals standaard buisveermanometers, doosveernanometers, hydraulische manometers en membraanmanometers. De metaalmanometer is de manometer die het meest wordt gebruikt. De metaalmanometer wordt onder andere gebruikt in cv-ketels. Voor het meten van luchtdruk wordt een barometer gebruikt. Manometers kunnen druk weergeven doormiddel van een wijzer, deze manometers worden ook wel analoog genoemd. Er wordt tegenwoordig echter steeds meer gebruik gemaakt van digitale manometers.

Hoe werkt een eenvoudige manometer?
Een manometer meet druk en de meest eenvoudige manier om dat te doen is het gebruiken van een buis in een U-vorm. Hierbij staan de uiteinden van de buis naar boven. De ene kant van de buis staat in contant met de atmosfeer en heeft dus atmosfeerdruk. De andere kant van de buis dient verbonden te zijn met de druk die gemeten moet worden. In de buis wordt een vloeistof aangebracht. Dit is meestal kwik, water of ethanol. Als de te meten druk gelijk is aan de atmosfeerdruk zal de vloeistof in de buis aan beide kanten op hetzelfde niveau zijn. Als de druk aan de te meten kant stijgt zal de vloeistof in de manometer aan die kant naar beneden dalen. Als men kleine drukverschillen moet meten gebruikt men over het algemeen ethanol. Voor het meten van grote drukverschillen wordt kwik gebruikt.