Shell gaat vanaf 2016 minder investeren in projecten

Shell merkt de gevolgen van de gedaalde olieprijs en is bezig haar strategie te wijzigen. De komende jaren zal Shell voorzichtiger zijn als het gaat om investeringen. Door minder investeringen te doen en de kosten te beperken hoopt Shell winstgevender te worden. De overname van het Britse gasbedrijf BG heeft Shell veel geld gekost. Toch blijken aan deze overname meer kostenvoordelen te zijn verbonden dan men eerder had ingeschat. Dit werd dinsdag 7 juni 2016 bekend gemaakt door het olie- en gasconcern. Shell is somber over de toekomst op de oliemarkt. Het bedrijf verwacht dat de olieprijs de komende tijd nog niet fors zal toenemen.

Transformatie van Shell
Shell moet keuzes maken om haar financiële positie te beschermen. Daarom worden de investeringen van dit concern tot het jaar 2020 beperkt tot 25 tot 30 miljard dollar per jaar. Naar verwachting zal Shell in 2016 nog ongeveer 29 miljard dollar investeren. Dat is ongeveer 35 procent minder dan het bedrag dat Shell en BG in 2014 gezamenlijk investeerden. Shell ondergaat een transformatie aldus topman Ben van Beurden in een toelichting.

Shell gaat zich alleen richten op rendabele veelbelovende projecten. Daarnaast gaat het bedrijf haar kosten verlagen. Ook wil Shell afscheid nemen van werkzaamheden die niet meer tot de kernprocessen van het bedrijf horen. Shell moet zich meer richten op haar corebusiness. Daardoor kan Shell zich beter beschermen tegen  de moeilijke marktomstandigheden in de oliesector.

Diepzeeboringen en chemicaliën
De komende jaren zal Shell zich voornamelijk gaan richten op het uitvoeren van boringen op zee en op chemicaliën. In die segmenten heeft Shell volgens haar eigen mening belangrijke posities en daarnaast groeiplannen die betaalbaar zijn. In de komende drie tot vijf jaar moeten deze investeringen na de nodige aanloopverliezen weer rendement op gaan brengen.

Vraag naar olie en gas blijft
Hoewel de vraag naar gas en olie in 2016 nog niet fors toeneemt blijft de vraag wel aanwezig. Ook de komende decennia zal de vraag naar deze fossiele brandstoffen en grondstoffen blijven bestaan volgens de heet Van Beurden. Hij verwacht echter ook dat er aanhoudend veranderingen in de energiemarkt zullen optreden. Er zal in de toekomst steeds vaker gekozen worden voor milieuvriendelijke alternatieven voor brandstoffen.

Van Beurden ziet hier naar eigen zeggen ”belangrijke kansen” voor Shell.  Het bedrijf verwacht onder andere een belangrijke rol te kunnen spelen in de opkomst van duurzame energie. Hierbij worden voorbeelden genoemd van energie die gewonnen kan worden uit waterstof, biomassa, windkracht en zonlicht.

Reactie van Technisch Werken
Shell krijgt het de komende tijd niet makkelijk tenzij het bedrijf haar belangrijke kansen gaat benutten op het gebied van duurzame energie. Duurzaamheid is van groot belang voor organisaties. Shell moet hierin nog wel een groei doormaken. Het bedrijf is vooral bekend vanwege haar fossiele brandstoffen. Deze fossiele brandstoffen staan in schril contrast met een duurzaam beleid omdat bij het verbranden van fossiele brandstoffen veel CO2 vrijkomt.

00