Wat is een sprinklerinstallatie en hoe werkt deze installatie?

Sprinklerinstallaties zijn brandblusinstallaties die permanent in een gebouw zijn aangebracht. Een sprinklerinstallatie wordt gebruikt voor het detecteren van een brand in het gebouw. Daarnaast wordt dit systeem gebruikt om een brand te beheersen en te blussen. De term sprinklerinstallatie is afgeleid van de sproeikoppen die aan deze installatie verbonden zijn. Deze sproeikoppen worden ook wel sprinklers genoemd en zijn bevestigd direct onder het plafond of onder het dak van een gebouw. Wanneer de temperatuur in de ruimte van de sprinklerinstallatie oploopt door een brand treed de sprinklerinstallatie in werking.

Sprinklerinstallaties treden over het algemeen al in werking bij een beginnende brand. Hierdoor wordt de brand in een gebouw over het algemeen goed onder controle gehouden. Een sprinklerinstallatie treed meestal per ruimte inwerking. Dit zorgt er voor dat de waterschade die veroorzaakt wordt door het bluswater meestal beperkt is.

Hoe werkt een sprinklerinstallatie?
Een sprinklerinstallatie is een systeem dat bestaat een leidingen. Dit stelsel van leidingen is onder het plafond aangebracht met beugels en andere bevestigingssystemen. Aan de leidingen zijn sprinklers gemonteerd. Deze sprinklers hebben een smeltzekering. Deze smeltzekering is gemaakt van glas of soldeer. Er zijn verschillende sprinklers die onder andere met een kleurencode zijn gemerkt. Deze kleurencode geeft aan tot welke temperaturen de zekering bestand is.

Bij een bepaalde hoge temperatuur springt deze smeltzekering uit elkaar. Door het springen van de zekering stroomt het water uit de leiding op een spreiplaat. Deze spreiplaat zorgt er voor dat het water vanaf het plafond over hele ruimte wordt verspreid. Dit is zeer effectief omdat hete gassen en rook zich onder het plafond verzamelen. Warme lucht stijgt namelijk op. Door een sprinklerinstallatie wordt niet alleen de brand geblust maar worden ook de hete gassen afgekoeld. De ruimte wordt door deze effectieve brandbestrijding aanzienlijk snel veiliger.

Door het inwerking treden van de sprinklerinstallatie wordt er water door de leidingen getransporteerd. Dit zorgt er voor dat er ook water aan het begin van het leidingnet stroomt. Het stromend water wordt gedetecteerd door een stromingsschakelaar of alarmklep die aangeeft dat er water stroomt door de sprinklerinstallatieleidingen.

Hierdoor signaleert het systeem dat er ergens brand moet zijn. Dit gebeurd door een alarmbel die door water wordt aangedreven of via een SprinklerMeldCentrale brandmeldcentrale. Deze brandmeldcentrale is in het gebouw aanwezig en waarschuwt de mensen die in het gebouw aanwezig zijn dat er brand is. Daarnaast staat deze installatie ook in verbinding met een ontruimingsinstallatie en is het systeem verbinden met een particuliere alarmcentrale (PAC) en meestal ook aan een regionale brandweeralarmcentrale (RBAC).

Opleidingen voor installeren van sprinklerinstallaties
Het aanleggen van een sprinklerinstallatie moet zeer nauwkeurig gebeuren. Daarom moet een sprinklermonteur over gedegen theoretische kennis en praktijkkennis beschikken. Deze kennis kan een monteur niet alleen in de praktijk eigen maken. Daarom kan een monteur in de sprinklerinstallaties de opleiding Leidinggevende Monteur Sprinklertechniek volgen. Deze opleiding werd vroeger ook wel VSI A genoemd. Deelnemers aan deze cursus moeten ervaring hebben in het monteren en installeren van sprinklersystemen. Deze ervaring wordt in de opleiding Leidinggevende Monteur Sprinklertechniek verder uitgebouwd. Na het afronden van deze opleiding kunnen monteurs ook verder leren. De opleiding opleiding Aankomend technicus Sprinklertechniek is dan de meest voor de hand liggende keuze. Na het afronden van die opleiding kan de persoon doorleren tot Technicus Sprinkler doormiddel van het volgen van de gelijknamige opleiding.

Verder dienen monteurs die werken in de sprinklertechniek ook over een certificaat NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (NL) te beschikken. Deze norm is de vervanger van de VAS oftewel het Voorschrift Automatische Sprinklerinstallaties. Het certificaat NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (NL) kan een monteur bemachtigen door het volgen van een opleiding en het succesvol afronden van bijbehorend examen.