Wat is een brandmeldinstallatie en hoe werkt een brandmeldinstallatie?

 Verschillende gebrouwen die onder utiliteit vallen bevatten een gebouwbeheersysteem GBS. Hieraan kan een brandmeldinstallatie gekoppeld  worden maar die hoeft niet. Een brandmeldinstallatie kan onafhankelijk van andere systemen worden aangebracht in een gebouw. Een brandmeldinstallatie wordt aangelegd om er voor te zorgen dat een brand in een gebouw zo spoedig mogelijk wordt opgemerkt.

Verschillende onderdelen van een brandmeldinstallatie
Brandmeldsystemen zijn alarmsystemen die specifiek gericht zijn op brand en rookontwikkeling. Een brandmeldingstallatie detecteert brand en initieert een gepaste oplossing. Om dit proces goed uit te voeren bestaat het systeem uit verschillende onderdelen. De belangrijkste onderdelen zijn de rookmelders en de warmtemelders. Ook handmelders zijn verbonden aan een brandmeldinstallatie. De handmelders worden doormiddel van het indrukken van een knop in werking gezet. Handmelders zijn meestal aan de muur bevestigd en zijn rood/ wit gekleurd.

Signalen van een brandmeldinstallatie
Geautomatiseerde brandmeldinstallaties zorgen er voor dat de aanwezigen in een gebouw doormiddel van signalen op de hoogte worden gebracht van een brand. Deze signalen kunnen zowel optisch als via geluid worden verspreid door een gebouw. Geluidssignalen worden meestal verspreid door sirenes en optische signalen doormiddel van felle rode knipperlichten. Hierdoor kunnen verschillende zintuigen van de aanwezigen in een gebouw de signalen opvangen.

Daarnaast is het mogelijk dat een brandmeldinstallatie ik contact staat met een extern gebouw of instantie. Meestal is dat een beveiligingsbureau of brandweer. De brandweer kan dan tijdig in actie komen om het vuur te blussen in een zo vroeg mogelijk stadium.

Sprinklerinstallaties
Brandmeldinstallaties kunnen ook gekoppeld worden aan installaties waarmee de brand geblust kan worden. Sprinklerinstallaties worden in de praktijk veel toegepast. Hiervoor zijn strenge normen opgesteld. Een sprinklerinstallatie is in feite een brandblusinstallatie. Deze installaties blussen brand door grote hoeveelheden water te sproeien in de ruimtes van een gebouw waar de brand gedetecteerd is. Het is belangrijk dat een sprinklerinstallatie alleen wordt ingeschakeld wanneer er daadwerkelijk sprake is van brand. Een sprinklerinstallatie kan namelijk ook een hoop waterschade veroorzaken.